Kontakt prosjektansvarlig (App-løftet)

Hvis du har spørsmål om prosjektet App-løftet kan du kontakte:

Morten Tollefsen

E-postt: morten@medialt.no
Telefon: 90 89 93 05