Kontakt prosjektansvarlig (Kreativ 2017)

Hvis du har spørsmål om prosjektet Kreativ 2017 kan du kontakte:

Magne Lunde
Telefon: 91 79 00 78