Kontakt prosjektansvarlig (FRES)

Hvis du har spørsmål om GPS-prosjektet kan du kontakte:

Trond Ausland
Epost: trond@medialt.no
Telefon: 908 99 305