Kontakt prosjektansvarlig (KUBA)

Hvis du har spørsmål om KUBA-prosjektet kan du kontakte:

Morten Tollefsen
Epost: morten@medialt.no
Telefon: 908 99 305