Informasjonsskriv til de som ønsker å bruke ProMed for synshemmede

Skrevet av: Morten Tollefsen, tlf. 908 99 305, morten@medialt.no

Sist oppdatert: 31.05.2010

Innledning

Arbeidet med å lage en versjon av ProMed for synshemmede ble startet høsten 2009. Firmaet Helse IT er ansvarlig for utviklingsarbeidet. MediaLT hjelper til med brukergrensesnitt, dokumentasjon, kurs etc.

Det er opprettet en prosjektgruppe som består av:

  • Jarle Sjøvaag
  • Geir Gundersen
  • Terje Løvaas
  • Thor Bye
  • Lars-Johny Dælin
  • Morten Tollefsen

Nedenfor finner du litt informasjon om hva som kreves for å bruke ProMed. Dette er skrevet for at du som ønsker å bruke programmet skal kunne forberede deg. Vi regner med at kurs vil komme i gang høsten 2010, og at de som ønsker det kan begynne å bruke ProMed fra årsskiftet.

Brukerkompetanse

ProMed blir laget for at det skal være et så tilgjengelig Windows-program som vi er i stand til å lage. Faktisk er flere funksjoner i programmet veldig innovative, og vi gleder oss til å vise frem det vi har laget. Likevel må de som skal bruke programmet beherske Windows!

Dersom du føler at du ikke har taket på Windows anbefaler vi deg å kontakte NAV for å få opplæring. MediaLT tilbyr slik opplæring, og vi har læremateriell i tilgjengelige formater.

Datamaskin og operativsystem

Har du en gammel PC bør denne byttes ut. Vi anbefaler en PC med 4 GB ram, Windows 7 og harddisk på 360 GB eller større. Prosessorer på nye PCer bør være kraftige nok uansett hva du velger. Trenger du råd om spesifikke modeller kan du kontakte MediaLT (eller din lokale leverandør av maskinvare).

Vi anbefaler på det varmeste å oppgradere de hjelpemidlene du benytter til siste versjon! ProMed skal fungere med alle oppdaterte hjelpemidler. I en spørreundersøkelse i 2009 fikk vi imidlertid kun tilbakemelding på at ZoomText og Jaws ble benyttet av fysioterapeuter. Disse hjelpemidlene har derfor blitt prioritert i vår uttesting.

Litt om scanning og tegngjenkjenning

Det vil gå ann å scanne dokumenter rett fra ProMed. For å kunne bruke denne funksjonen trenger du en scanner. I tillegg må du ha programmet OmniPage for å oversette det scannede bildet til tekst.

Mer informasjon

Dette info-skrivet er med hensikt gjort kort. Trenger du flere opplysninger kan du kontakte Morten Tollefsen. Prosjektet har også en hjemmeside der vi vil legge ut informasjon fortløpende. Gå til www.medialt.no og velg lenken Prosjekter. Velg deretter lenken "ProMed for synshemmede". Direkte lenke er: http://www.medialt.no/promed-for-synshemmede/744.aspx