Hva finnes av forhåndsinnspilt synstolking?

Før en film, en dokumentar, en undervisningsvideo eller lignende skal vises, bør det sjekkes om den er synstolket. Det finnes ingen samlet oversikt over hva som er synstolket i Norge. Tre hovedkilder gir imidlertid en god pekepinn:

Logo NRK synstolking

Utvalget av engelske filmer med engelsk synstolking er naturlig nok mye større. Noen hovedkilder er:

Logo DCMP

Youdescribe inneholder videoer som er synstolket av frivillige.

Tilbake til førstesiden av veilederen