Riitta Hellman

Stilling og arbeidssted

Seniorrådgiver FoU, Karde AS

Bakgrunn

Riitta er utdannet DrPhilos med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Turku (Finland). Hun har arbeidet med forskning og utvikling innenfor informatikk siden 1990. Etter utdannelsen begynte hun som spesialrådgiver i Postdirektoratet der hennes arbeidsfelt var foresight og elektroniske tjenester. Fra 1992 til 2000 hadde hun forsker- og forskningssjefsstillinger på Norsk Regnesentral. Da arbeidet hun hovedsakelig med elektronisk handel. Etter år 2000 arbeidet hun i Studieforbundet Folkeuniversitetet og ved Statens institutt for forbruksforskning. Fom. begynnelsen av 2006 har hun arbeidet i Konsulentselskapet Karde AS der hennes ansvarsområde er brukeranalyser, brukergrensesnitt og universell utforming av elektroniske tjenester.

Om arbeidsstedet

www.karde.no

Karde AS er et rådgivende, flerfaglig konsulentselskap som ble etablert i januar 2004. Kardes forretningsidé er å tilby innovasjonsbasert rådgiving innen IKT til næringslivet og offentlige virksomheter. Kardes ansatte har lang erfaring fra både næringsliv og forskning, så vel nasjonalt som internasjonalt. Karde er en sentral aktør i flere forskningsprosjekter, bl.a. i to store europeiske prosjekter med bred norsk deltakelse. Karde har nært samarbeid med forskningsinstitusjoner og avanserte utviklingsmiljøer. Karde arbeider aktivt for å initiere nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter, og engasjerer bedrifter og etater i framtidsrettede innovasjonsprosjekter. Viktige faglige komponenter i Kardes FoU-prosjekter er brukbarhet og brukervennlighet av IKT-baserte løsninger. Kardes ansatte arbeider også aktivt for å formidle FoU-resultater i nasjonale og internasjonale fora som konferanser og tidskrifter.