Grunnleggende konfigurasjon Ubuntu 7.10 med skjermleser

Etter at systemet er installert er det noen små endringer som er en fordel.

  1. Hvis det ble valgt "Skjermleser" fra boot-menyen ved installasjon skal Orca og nødvendige tillegg for tale/braille være ferdig installert. Ved første gangs oppstart har Orca en tendens til å krasje. Start da bare systemet på nytt. Alternativt: trykk ALT+F2 for å åpne kjør-dialogen, skriv så inn "orca" og trykk enter-tasten.
  2. Legg inn de nyeste oppdateringene. Øverst til venstre i system-linja ligger det et eget ikon som varsler om det finnes noen oppdateringer tilgjenglig. Dette programmet finner en og under System -> Administrator -> Oppdater.
  3. Visning av Orca i Programmer-menyen. Gå inn på System -> Brukervalg -> Main Menu. Velg så tilgjenglighet og kryss av for Orca.
  4. Java: Installer java ved å legge til "icedtea" pakken.
  5. For bedre multimediestøtte installert Automatix fra getautomatix.com. Legg inn funksjoner som codecs, støtte for OOXML, Adobe Acrobat Reader, ...
  6. Installere Firefox 3.0 beta 2. Bedret støtte for tilgjenglighet generellt, og spesielt Orca. Se eget vedlegg.
  7. For å så stavekontroll i OpenOffice til å fungere måtte ordbøkene legges til på nytt. Veiledning.

Sist oppdatert: 18. januar 2008