Fortellinger

Fortellinger som brukermedvirkende metode , Presentasjon av Dagny Stuedahl, Postdoc, strategisk universitetsprogram, cmc, kurs INF3221, våren 2006
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3221/v06/undervisningsmateriale/Forelesning/14febr.pdf