Flervalg (flere riktige svar)

Avmerkingsbokser er firkantede og skal brukes på oppgaver der opptil flere svaralternativer er riktig.

Avmerkingsbokser skal fungere slik med tastatur:

  • Tab skal flytte fokus til og mellom avmerkingsboksene.
  • Mellomrom-tast skal brukes for å merke av eller fjerne avmerking.