Fantastiske dokumenter

Morten Tollefsen med flere ga i 2015 ut boka Gode dokumenter, universelt utformet. Boka er nå utsolgt. Derfor er det et behov for å oppdatere boka, og gi den ut på nytt. Hovedmålet i prosjektet er å skrive en inspirerende og praktisk bok om å lage universelt utformet informasjon.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

Og:

- Universell 

Artikler