Fagplan Datakortet Modul 5: Database, ekspertnivå

Følgende er pensum for Modul 5 - Database, ekspert nivå (EM5), og danner grunnlaget for den praktiske testen. Fagplanen for EM5 bygger på nivået til fagplanen for Datakortet Modul 5 – Database (M5). EM5 forutsetter at innholdet og ferdighetene i Datakortet M5 er kjent.

Mål

 Modul 5 – Database, ekspert nivå Denne modulen krever at kandidaten kan benytte et databaseverktøy ved å bruke noen av de mer komplekse funksjonene i verktøyet. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal kandidaten benytte databasen til å organisere, hente ut, vise og rapportere data med bruk av det som er regnet som avanserte databaseferdigheter. Kandidaten skal forstå hvordan data kan organiseres og relateres. I tillegg skal kandidaten kunne registrere og kjøre makroer og importere, eksportere og koble data. Kategori Ferdigheter Ref. Oppgaver.

1 Tabell design.

1.1 Felt.

 • 1.1.1 Opprette og endre datatyper (tekst, notat, valuta, hyperkobling, dato/klokkeslett) for felt.
 • 1.1.2 Forstå konsekvensen av å endre datatype for et felt (tekst, notat, tall, valuta, hyperkobling, dato/klokkeslett).
 • 1.1.3 Opprette og endre et oppslagsfelt.
 • 1.1.4 Opprette og endre valideringsregler for et felt.
 • 1.1.5 Opprette og endre inndatamaske for et felt.
 • 1.1.6 Sette inn og endre standardverdier for et felt.
 • 1.1.7 Sette felt som obligatorisk.

1.2 Relasjoner.

 • 1.2.1 Forstå hva som må til for å ha relasjoner mellom tabeller.
 • 1.2.2 Opprette og endre en-til-en, en-til-mange relasjoner mellom tabeller.
 • 1.2.3 Forstå og endre mange-til-mange relasjoner mellom tabeller.
 • 1.2.4 Bruke indre, ytre sammenføyningstyper.
 • 1.2.5 Opprette og bruke referanseintegritet.
 • 1.2.6 Bruke automatisk sletting av relaterte poster.
 • 1.2.7 Relater/Sammenføy data ved utforming av spørringer.

2 Utforme spørringer.

2.1 Spørringer.

 • 2.1.1 Opprette og bruke en spørring for å oppdatere data i en tabell.
 • 2.1.2 Opprette og bruke en spørring for å slette poster i en tabell.
 • 2.1.3 Opprette og bruke en spørring til å lagre informasjonsresultatet som en tabell.
 • 2.1.4 Legge til poster med bruk av en spørring.

2.2Beregninger i spørringer.

 • 2.2.1 Gruppere informasjon i en spørring.
 • 2.2.2 Bruke funksjoner i en spørring: Sum, Antall, Gjennomsnitt, Maks, Min.
 • 2.2.3 Bruke krysstabellspørringer.
 • 2.2.4 Bruke jokertegn i en spørring.
 • 2.2.5 Bruke aritmetiske og logiske uttrykk i en spørring.

2.3 Forbedre spørringer.

 • 2.3.1 Vise duplikater.
 • 2.3.2 Vise ulike/unike verdier.
 • 2.3.3 Vise høyeste, laveste verdi i en spørring.
 • 2.3.4 Bruke parameter i en spørring.
 • 2.3.5 Forbedre spørringer med bruk av Null og NOT verdier.

3 Utforme skjema.

3.1 Kontroller.

 • 3.1.1 Opprette bundet og ubundet kontroller.
 • 3.1.2 Opprette og redigere kombinasjonsbokser, lister, avmerkingsbokser, alternativgrupper.
 • 3.1.3 Opprette kontroller med aritmetiske og logiske uttrykk.
 • 3.1.4 Sette sekvensiell rekkefølge på kontroller i et skjema.
 • 3.1.5 Sette inn datafelt i topptekst og bunntekst i et skjema.

3.2 Delskjema.

 • 3.2.1 Opprette et delskjema og koble det til hovedskjema.
 • 3.2.2 Endre delskjema for å endre visningen av poster.

4 Utforming av rapporter.

4.1 Kalkulasjoner.

 • 4.1.1 Opprette aritmetiske og logiske kalkulasjonskontroller i en rapport.
 • 4.1.2 Beregne prosentverdier i en rapport.
 • 4.1.3 Bruke formler og uttrykk i en rapport: Summer, Antall, Gjennomsnitt, Minimum, Maksimum, Kjede sammen.
 • 4.1.4 Opprette oppsummeringsverdier i en rapport.

4.2 Utforming.

 • 4.2.1 Sette inn felt i topptekst, bunntekst på første side/alle sider.
 • 4.2.2 Sette inn tvungen sideskift for grupper i en rapport.

5 Makro.

5.1 Lage og bruke.

 • 5.1.1 Lage en enkel makro. (eks. lukk et skjema).
 • 5.1.2 Kjøre en makro.
 • 5.1.3 Knytte en makro til et skjema, rapport eller kontroll.

6 Importer, eksporter og koble data.

6.1 Databaseadministrasjon.

 • 6.1.1 Importer tekst-, regneark-, csv-, dBASE-, Paradoxfiler til en database.
 • 6.1.2 Eksporter data i regneark-, tekst-, dBASE-, Paradoxformat.
 • 6.1.3 Koble eksterne data til en database.

© Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Opprettet 27.03.2001