Fagplan Datakortet Sikkerhet

Fagplan 1.0

Målgruppe:

Brukere av datamaskiner i og utenfor datanettverk i organisasjoner/bedrifter og i hjemmet.

Mål:

Bevisstgjøre vanlige brukere av datamaskiner på området informasjonssikkerhet. Brukeren skal kjenne til de grunnleggende begreper innenfor informasjonssikkerhet og hva disse betyr i dagligdags utførelse av informasjonsbehandling. Brukeren skal også kjenne til grunnleggende metoder innenfor informasjonssikkerhet og kunne benytte seg av disse. I tillegg skal brukeren være bevisst på hvilke lover, regler og retningslinjer som skal og bør følges i forbindelse med bruk av datamaskiner og informasjonsbehandling. Kategori Ref. Fagområde

1. Informasjonssikkerhet

 • 1.1 Klassifisering av informasjon. Forstå forskjellen mellom sensitiv informasjon og åpen informasjon. Håndtering av taushetsplikt.
 • 1.2 Kjenne til hvorfor det er viktig at en organisasjon har en informasjonssikkerhetspolicy.
 • 1.3 Kjenne til eksempler på sikkerhetshendelser og vanlige brudd på bestemmelser i en organisasjon.
 • 1.4 Forstå viktigheten av at den enkelte ansatte rapporterer sikkerhetshull, hendelser og svakheter i systemet.

2. Brukerkontroll

 • 2.1 Kjenne til begrepet brukerkontroll (adgangskontroll) og hvorfor det er nødvendig.
 • 2.2 Hva menes med brukernavn. Forstå forskjellen mellom brukernavn og passord. Kunne konstruere et sikkert passord. Forstå viktigheten av å endre passord regelmessig, og å holde passordet hemmelig.
 • 2.3 Forstå viktigheten og konsekvensen av logging/sporing: Pålogging/avlogging, Internettlogging, logging av økonomiske transaksjoner, logging av dokumentopprettelse.

 

3. Informasjonshåndtering

 • 3.1 Kjenne til overordnet lovverk rundt informasjonshåndtering. Personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og offentlighetsloven.
 • 3.2 Kjenne til forhold rundt lagring av informasjon på sentrale servere/nettverk, som økt tilgjengelighet. Sette adgangsbegrensninger på dokumenter.
 • 3.3 Vite hva sikkerhetskopi er og hvorfor det er viktig å ta regelmessig sikkerhetskopi. Kjenne til de forskjellige lagringsmedier som brukes til sikkerhetskopi.
 • 3.4 Være bevisst hvordan sensitiv informasjon skal behandles ved lagring, utskrifter, kopiering og faks.
 • 3.5 Være bevisst på hvor muntlig informasjonsutveksling i hverdagen foregår. På arbeid, på offentlige plasser, ved kundebesøk, i mobiltelefon.

4. Internett

 • 4.1 Forstå forskjellen på Internett og Intranett.
 • 4.2 Kunne endre sikkerhetsinnstillinger i nettleser.
 • 4.3 Være oppmerksom på sårbarhet ved fast oppkobling til Internett fra hjemmet.
 • 4.4 Være oppmerksom på problemer omkring kjøp og salg over Internett. Håndtering av personopplysninger og betalingsinformasjon.
 • 4.5 Kjenne til hva en brannmur er og hva den gjør.
 • 4.6 Kjenne til hva kryptering er og hvorfor det benyttes.

5. Elektronisk post

 • 5.1 Retningslinjer for sikrere e-post håndtering: E-post fra ukjente, e-post med vedlegg, virusscanning av e-post og kryptering.
 • 5.2 Kjenne til hva en digital signatur er.
 • 5.3 Søppelpost (Spam) og følgene av det.
 • 5.4 Sikkerhetsinnstillinger i e-postprogrammer.

6. Datavirus

 • 6.1 Hva er virus og andre former for ondsinnet kode. Datavirus, dataormer, trojanske hester, Hoax Hvordan virus sprer seg.
 • 6.2 Kjenne til de mest utbredte filtyper som virus spres gjennom.
 • 6.3 Beskyttelse mot virus. Nødvendighet av oppdatert anti-virusprogram.
 • 6.4 Kunne benytte et antivirusprogram for å søke etter og uskadeliggjøre et virus.
 • 6.5 Sikkerhetsoppdatering av operativsystem, nettleser og e-postprogram.

7. Arbeidsplassen

 • 7.1 Utforming av arbeidsplassen med utgangspunkt i sikkerhet.
 • 7.2 Bruk av adgangskontroll på arbeidsplassen.
 • 7.3 Bruk av programvare på arbeidsplassen.
 • 7.4 Sikkerhet ved arbeid hjemmefra. Oppkobling, lagring og sikkerhetskopiering.
 • 7.5 Stabil strømforsyning av datamaskiner og nettverk.
 • 7.6 Kjenne til sårbarhet ved bruk av trådløst tastatur.

8. Mobilt utstyr

 • 8.1 Spesielle hensyn knyttet til lagring og sikkerhetskopiering ved bruk av mobilt utstyr.
 • 8.2 Håndtering, sikring og merking av mobilt utstyr
 • 8.3 Være oppmerksom på risiko ved bruk av lånt utstyr og ved avhending av utstyr.
 • 8.4 Være oppmerksom på sårbarhet ved trådløst nett.

9. Rettigheter og plikter

 • 9.1 Ansattes plikter ved informasjonshåndtering
 • 9.2 Ansattes rettigheter ved informasjonshåndtering
 • 9.3 Krav om opplæring i henhold til sikkerhetspolicy.
 • 9.4 Forstå hva den enkeltes personlige ansvar i forhold til informasjonssikkerhet innebærer.