Fagplan Datakortet modul 6: Presentasjon

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 6, Presentasjon, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 6 Presentasjon, kandidaten skal demonstrere kunnskaper og ferdigheter i bruk av presentasjonsverktøy på en datamaskin. Kandidaten skal kunne grunnleggende funksjoner i programmet, som å opprette, formatere og klargjøre presentasjoner for distribusjon og framvisning. Han eller hun skal vise praktiske ferdigheter i å kopiere, flytte og endre størrelsen på tekst, figurer, bilder og diagrammer i en presentasjon eller mellom presentasjoner. Kandidaten skal også være i stand til å gjennomføre grunnleggende operasjoner med figurer, bilder, diagrammer og tegnede objekter, samt å bruke ulike effekter for lysbildeframvisning.

6.1 Bruk av programmet

6.1.1 Komme i gang med presentasjons-programmet

 • 6.1.1.1 Åpne (og lukke) et presentasjonsprogram.
 • 6.1.1.2 Åpne en eller flere presentasjoner.
 • 6.1.1.3 Opprette en ny presentasjon.
 • 6.1.1.4 Lagre en presentasjon på et lagringsmedium.
 • 6.1.1.5 Lagre en presentasjon under et annet navn.
 • 6.1.1.6 Lagre en presentasjon i en annen filtype: Rich Text Format, presentasjonsmal, bildefilformat. Lagre en presentasjon i filformatet til et annet program/versjon.
 • 6.1.1.7 Veksle mellom åpne presentasjoner.
 • 6.1.1.8 Bruke hjelpefunksjonen.
 • 6.1.1.9 Lukke en presentasjon.

6.1.2 Justere innstillinger

 • 6.1.2.1 Bruke forstørrelses-/zoomverktøy.
 • 6.1.2.2 Vise, skjule verktøylinjer.
 • 6.1.2.3 Endre alternativer/egenskaper for presentasjonsprogrammet: Brukerinformasjon, filplasseringer.

6.2 Utvikle en presentasjon

6.2.1 Presentasjons-visninger

 • 6.2.1.1 Forstå bruken av de forskjellige visningene.
 • 6.2.1.2 Veksle mellom visninger.

6.2.2 Lysbilder

 • 6.2.2.1 Legge til et nytt lysbilde med et bestemt bildeoppsett: tittel, diagram og tekst, punktmerket liste, tabell.
 • 6.2.2.2 Bytte mellom innebygde bildeoppsett.
 • 6.2.2.3 Endre bakgrunnsfarge på lysbilde(r), alle lysbilder.

6.2.3 Bruke utformingsmaler

 • 6.2.3.1 Bruke tilgjengelige utformingsmaler på en presentasjon.
 • 6.2.3.2 Bytte mellom forskjellige utformingsmaler.

6.2.4 Lysbildemal

 • 6.2.4.1 Sette inn figur, bilde, tegning i lysbildemalen. Fjern figur, bilde, tegning fra lysbildemalen.
 • 6.2.4.2 Legge til tekst i bunnteksten på enkelte eller alle lysbilder i presentasjonen.
 • 6.2.4.3 Bruke automatisk lysbildenummerering, fast eller automatisk dato i bunnteksten på enkelte eller alle lysbilder i presentasjonen.

6.3 Tekst og bilder

6.3.1 Sette inn tekst, formatering

 • 6.3.1.1 Legge til tekst i en presentasjon.
 • 6.3.1.2 Redigere innhold, notater ved å sette inn tekst.
 • 6.3.1.3 Endre utseende på tekst: Skriftstørrelse og skrifttype.
 • 6.3.1.4 Endre format på tekst: Fet, kursiv, understreket.
 • 6.3.1.5 Endre til store/små bokstaver på tekst.
 • 6.3.1.6 Benytte forskjellig farge på tekst.
 • 6.3.1.7 Legge skygge på tekst.
 • 6.3.1.8 Justere tekst: venstre, høyre, midtstilt.
 • 6.3.1.9 Justere linjeavstand før og etter punktmerket eller nummerert liste.
 • 6.3.1.10 Endre punktstil i punktlister og nummereringsstil i en nummerert liste
 • 6.3.1.11 Bruke angre- og gjentafunksjonen.

6.3.2 Figurer, bilder

 • 6.3.2.1 Sette inn figurer i et lysbilde.
 • 6.3.2.2 Sette inn bilder i et lysbilde.

6.3.3 Kopiere, flytte, slette

 • 6.3.3.1 Kopiere figurer, bilder og tekst i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner.
 • 6.3.3.2 Flytte figurer, bilder og tekst i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner.
 • 6.3.3.3 Endre størrelsen på figur og bilde i en presentasjon.
 • 6.3.3.4 Slette tekst, figur, bilde i et lysbilde.

6.4 Diagrammer, tegnede objekter.

6.4.1 Bruke diagrammer

 • 6.4.1.1 Legge inn data for å opprette og endre innbygde diagrammer i et lysbilde: Sektor-, stolpe-, linje-, arealdiagram.
 • 6.4.1.2 Endre bakgrunnsfarge i et diagram.
 • 6.4.1.3 Endre farge på sektor, stolpe, linje eller areal i et diagram. 6.4.1.4 Endre diagramtype.

6.4.2 Organisasjonskart

 • 6.4.2.1 Sette inn et hierarkisk organisasjonskart med bruk av innbygd verktøy.
 • 6.4.2.2 Endre strukturen i et hierarkisk organisasjonskart.
 • 6.4.2.3 Legge til, fjerne underordnet, medarbeider, overordnet, assistent i et organisasjonskart.

6.4.3 Tegnede objekter

 • 6.4.3.1 Legge til forskjellige typer tegnede objekter i et lysbilde: Linje, frihåndstegning, pil, kvadrat, rektangel, sirkel, oval, tekstboks.
 • 6.4.3.2 Endre bakgrunnsfarge, linjefarge, linjetykkelse og linjestil.
 • 6.4.3.3 Endre pilstil.
 • 6.4.3.4 Bruke skygge på tegnede objekter.
 • 6.4.3.5 Rotere, vende tegnede objekter.
 • 6.4.3.6 Justere et tegnet objekt: Venstre, høyre, midtstilt, topp og bunn.
 • 6.4.3.7 Endre størrelsen på tegnede objekter og diagrammer i en presentasjon.
 • 6.4.3.8 Endre rekkefølge på objekter: Lengst frem, lengst bak.

6.4.4 Kopiere, flytte, slette

 • 6.4.4.1 Kopiere et diagram, tegnet objekt i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner.
 • 6.4.4.2 Flytte et diagram, tegnet objekt i en presentasjon eller mellom åpne presentasjoner.
 • 6.4.4.3 Slette et diagram, tegnet objekt.

6.5 Effekter i lysbilde-fremvisningen

6.5.1 Forhåndsinnstilt animasjon

 • 6.5.1.1 Legge til animasjonseffekter på tekst og bilde i lysbilde. Endre animasjonseffekter på tekst og bilder.

6.5.2 Overgangseffekter

 • 6.5.2.1 Legge til overgangseffekter mellom lysbilder. Endre overgangseffekter mellom lysbilder.

6.6 Forberede utskrift

6.6.1 Forberedelse

 • 6.6.1.1 Velge riktig format for lysbildepresentasjonen: transparent, lysbilder, skjermvisning.
 • 6.6.1.2 Stavekontrollere presentasjonen og foreta nødvendige endringer.
 • 6.6.1.3 Legge til notater i lysbilde.
 • 6.6.1.4 Endre lysbildeoppsett: Stående, liggende og papirstørrelse.
 • 6.6.1.5 Kopiere, flytte lysbilder i presentasjonen eller mellom åpne presentasjoner.
 • 6.6.1.6 Slette lysbilde(r).

6.6.2 Utskrift

 • 6.6.2.1 Skrive ut hele presentasjonen, enkelte sider, manus, notatsider, disposisjon, antall kopier av presentasjonen.

6.6.3 Lysbilde-fremvisning

 • 6.6.3.1 Skjule, vise lysbilder.
 • 6.6.3.2 Starte en lysbildefremvisning, starte lysbildefremvisning fra hvilket som helst lysbilde.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.