Fagplan Datakortet Modul 6: Presentasjon, ekspertnivå

Følgende er pensum for Modul 6 - Presentasjon, ekspert nivå (EM6), og danner grunnlaget for den praktiske testen. Fagplanen for EM6 bygger på nivået til fagplanen for Datakortet Modul 6 – Presentasjon (M6). EM6 forutsetter at innholdet og ferdighetene i Datakortet M6 er kjent.

Mål

Denne modulen krever at kandidaten skal forstå de grunnleggende elementene ved planlegging og utforming av en presentasjon. Kandidaten skal effektivt kunne bruke noen av de mer komplekse funksjonene i presentasjonsverktøyet. Kandidaten skal kunne realisere mye av potensialet som ligger i verktøyet og produsere presentasjoner med avanserte format og layout teknikker og med bruk av multimedia effekter. Kandidaten skal kunne lage avanserte grafer og redigere tegninger, bilder og objekter. Kandidaten skal også kunne lage og bruke makroer i presentasjonen.

1 Planlegging av presentasjon.

1.1 Publikum og omgivelsene.

 • 1.1.1 Forstå hvordan antall deltakere, romstørrelse, belysning påvirker planleggingen av en presentasjon, slik som: Mikrofon, projektor, justering av kontrast mellom bakgrunn og data.
 • 1.1.2 Forstå hvordan alderssammensetning, kunnskap om fagområdet påvirker planleggingen av presentasjonen. Presentere budskap forskjellig avhengig av alder, utdanningsnivå, yrke, kulturell bakgrunn, behov for utvidede forklaringer.

1.2 Assimilasjon.

 • 1.2.1 Forstå at publikum kan lære mer fra bilder, tegninger og grafer. Forstå at tekst i en presentasjon skal underbygge grafisk informasjon. Forstå viktigheten av å begrense detaljgraden på grafikk og tekstinformasjon, samt å bruke ensartet design i presentasjonen.
 • 1.2.2 Forstå hvordan skriftfarger, antall farger kan utløse forskjellig respons fra publikum. Dra fokus vekk fra viktige områder ved overdreven bruk av farger. Være bevisst på problemet rundt fargeblindhet.

1.3 Gjennomføring.

 • 1.3.1 Forstå viktige planleggings og design faktorer i forbindelse med å gi en presentasjon, slik som: Forsikre seg om at lysbildene er i logisk rekkefølge. Tilpasse innholdet til tilgjengelig tid. Vurdere sannsynlig fokuseringsevne hos publikum. Vurdere tidsintervall for hvert lysbilde i presentasjonen.

2 Lysbilder.

2.1 Oppsett.

 • 2.1.1 Opprette og lagre en ny presentasjonsmal med egenskaper som: Tilpasset bakgrunn, fyll effekter, logo, linjeavstand i punktlister.
 • 2.1.2 Sette sammen lysbilder til en presentasjon. Fra en presentasjon, fra flere eksisterende presentasjoner.
 • 2.1.3 Gjøre en tekstbehandlingsdisposisjon om til en presentasjon.
 • 2.1.4 Bruke gradert bakgrunnsfarge, tekstur, mønster og fylleffekter på lysbilder.

2.2 Eksport.

 • 2.2.1 Lagre et lysbilde i .gif, .jpeg, .bmp format.

3 Bilder, figurer, tegnede objekter.

3.1 Manipulering.

 • 3.1.1 Konvertere et bilde (utklipp) til tegnet objekt.
 • 3.1.2 Grupper, del opp gruppe på tegnede objekter.
 • 3.1.3 Endre rekkefølgen på objekter i en gruppe. Lengst frem, fremover, bakover, bakerst.
 • 3.1.4 Posisjoner bilde, figur, tegnet objekt horisontalt/vertikalt med bruk av koordinater.
 • 3.1.5 Juster/Fordel bilder, figurer, tegnede objekter horisontalt/vertikalt i forhold til lysbildet.
 • 3.1.6 Skjul bakgrunnsgrafikk fra lysbildemalen på et lysbilde.

3.2 Effekter.

 • 3.2.1 Bruk gjennomsiktighet på et bilde, figur, tegnet objekt.
 • 3.2.2 Bruk 3-D effekter på et tegnet objekt.
 • 3.2.3 Bruk/endre plassering på en fargelagt skyggeeffekt på et bilde, figur, tegnet objekt.
 • 3.2.4 Bruk gradert bakgrunnsfarge, tekstur, mønster og fylleffekter på et tegnet objekt.
 • 3.2.5 Bruk formatet på et objekt og kopier det til et annet.

3.3 Redigere bilder.

 • 3.3.1 Redusere fargene på et bilde.
 • 3.3.2 Beskjære, endre størrelsen proporsjonalt på et bilde.
 • 3.3.3 Rotere, snu, vende et objekt.
 • 3.3.4 Bruk tilgjengelige effekter på et bilde, slik som: Negativ effekt, gjøre skarpere, kjøre mykere, relieff etc.
 • 3.3.5 Konvertere et bilde til gråtone, svart/hvitt format.
 • 3.3.6 Konverter et bilde til .bmp, .gif, .jpeg format.

4 Diagrammer.

4.1 Bruke diagrammer.

 • 4.1.1 Opprett linje-stolpe/blandet på 2 akser diagram.
 • 4.1.2 Endre diagramtype fra kolonne til linje-stolpe på 2 akser diagram 1 Blir ikke fokusert i testen, da dette ofte krever eget billedbehandlingsprogram.
 • 4.1.3 Endre diagramtype for en dataserie i et diagram.
 • 4.1.4 Endre skala for verdiakse (y-akse) i et diagram. Minimum, maksimum, hovedenhet.
 • 4.1.5 Bruk innebygd funksjon for å vise enheter på y-aksen i hele hundre, tusen eller million, uten å endre verdier i dataarket.

4.2 Flytdiagram.

 • 4.2.1 Tegn et flytdiagram med bruk av tilgjengelige figurer.
 • 4.2.2 Endre, slette figurer i flytdiagram.
 • 4.2.3 Endre koblingstyper mellom figurer i et flytdiagram.

5 Multimedia.

5.1 Lyd, Video.

 • 5.1.1 Sett inn lyd med automatisk avspilling i presentasjonen.
 • 5.1.2 Sett inn video med automatisk avspilling i presentasjonen.

5.2 Animasjoner.

 • 5.2.1 Sett inn animasjon på objekter som starter ved museklikk eller ved spesifisert tidspunkt.
 • 5.2.2 Endre rekkefølgen på animasjoner i et lysbilde.
 • 5.2.3 Sette inn automatisk nedtoning av objekter, punkter i en punktliste i etterkant av en animasjon.
 • 5.2.4 Legge animasjoner på elementer i et diagram.

6 Administrere presentasjon.

6.1 Lysbildefremvisning.

 • 6.1.1 Sette inn hyperkobling og handlingsknapper for å navigere til andre lysbilder, presentasjoner, filer, URL.
 • 6.1.2 Endre egenskaper til hyperkoblinger og handlingsknapper slik at de peker til andre lysbilder, presentasjoner, filer, URL.
 • 6.1.3 Sette inn og fjerne tidsberegning på lysbildeoverganger.
 • 6.1.4 Sette inn eller fjerne sammenhengende lysbildefremvisning (gjentas inntil Esc trykkes).
 • 6.1.5 Bruke innstillinger for lysbildefremvisningen slik at lysbilder vises manuelt, med tidsberegning, vises med eller uten animasjon/lyd.

6.2 Tilpasset fremvisning.

 • 6.2.1 Opprette en tilpasset fremvisning.
 • 6.2.2 Endre en tilpasset fremvisning.
 • 6.2.3 Kjøre en tilpasset fremvisning.

7 Relatert informasjon.

7.1 Koblinger.

 • 7.1.1 Koble tekst fra et dokument, område fra et regneark, diagram fra et regneark, og vist som et objekt i lysbildet.
 • 7.1.2 Oppdatere og endre koblet data i en presentasjon.
 • 7.1.3 Endre et koblet objekt til et innebygd objekt.
 • 7.1.4 Sett inn et bilde fra en fil og koble bilde til filen.

8 Makro.

8.1 Lage og bruke.

 • 8.1.1 Lage en enkel makro, slik som: Animasjonseffekt på objekt, endre størrelsen på et tegnet objekt, formatere tekst.
 • 8.1.2 Kjøre en makro.
 • 8.1.3 Tilordne en makro til en knapp på verktøylinjen.

© Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Opprettet 27.03.2001