Fagplan Datakortet modul 3: Tekstbehandling

Fagplan versjon 4.0

Følgende er pensum for modul 3, Tekstbehandling, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Mål

Modul 3 Tekstbehandling, krever at kandidaten skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et tekstbehandlingsprogram. Kandidaten skal kunne utføre dagligdagse oppgaver som å opprette, formatere og skrive ut dokumenter. Han eller hun skal også kunne kopiere eller flytte tekst mellom dokumenter. I tillegg skal kandidaten kunne bruke mer avanserte funksjoner innen tekstbehandling som å opprette tabeller, bruke bilder og figurer i et dokument samt bruke flettefunksjonen.

3.1 Bruk av programmet

3.1.1 Komme i gang med tekstbehandlings-programmet.

 • 3.1.1.1 Starte (og avslutte) tekstbehandlings-programmet.
 • 3.1.1.2 Åpne et eller flere dokumenter.
 • 3.1.1.3 Opprette et nytt dokument (basert på en mal).
 • 3.1.1.4 Lagre et dokument
 • 3.1.1.5 Lagre et dokument under et annet navn.
 • 3.1.1.6 Lagre et dokument som en annen filtype: Ren tekst, Rikt Tekst Format, HTML, dokumentmal (template). Lagre et dokument i filformatet til et annet program/versjon.
 • 3.1.1.7 Veksle mellom åpne dokumenter.
 • 3.1.1.8 Bruke hjelpefunksjonen.
 • 3.1.1.9 Lukke et dokument.

3.1.2 Justere innstillinger

 • 3.1.2.1 Endre visningsmodus.
 • 3.1.2.2 Bruke sideforstørrelses- /zoomverktøy.
 • 3.1.2.3 Endre visningen av verktøylinjer.
 • 3.1.2.4 Vise og skjule formateringsmerker.
 • 3.1.2.5 Endre alternativer/egenskaper for tekstbehandlingsprogrammet: Brukerinformasjon, filplasseringer og standard lagringsmappe.

3.2 Basis-operasjoner

3.2.1 Skrive inn tekst

 • 3.2.1.1 Skrive inn tekst.
 • 3.2.1.2 Sette inn spesielle tegn og symboler.

3.2.2 Merke tekst

 • 3.2.2.1 Merke tegn, ord, linje, setning, avsnitt, hele dokumentet.

3.2.3 Redigere tekst

 • 3.2.3.1 Redigere innholdet ved å sette inn tegn/ord i eksisterende tekst, skrive over for å erstatte eksisterende tekst.
 • 3.2.3.2 Bruke angre og gjenta funksjonen.

3.2.4 Kopiere, flytte, slette

 • 3.2.4.1 Kopiere tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter.
 • 3.2.4.2 Flytte tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter.
 • 3.2.4.3 Slette tekst.

3.2.5 Søk og erstatt

 • 3.2.5.1 Bruke søkefunksjonen for å finne et ord eller en setning i et dokument.
 • 3.2.5.2 Bruke funksjonen erstatt for å erstatte et ord eller en setning i et dokument.

3.3 Formatering

3.3.1 Tekstformatering

 • 3.3.1.1 Endre skrift: Størrelse og type (font).
 • 3.3.1.2 Bruke fet, kursiv og understreket skrift.
 • 3.3.1.3 Legge til hevet og senket effekt på skrift.
 • 3.3.1.4 Endre til store/små bokstaver på tekst.
 • 3.3.1.5 Benytte forskjellig farge på tekst.
 • 3.3.1.6 Kopiere formatet fra en tekstdel til en annen.
 • 3.3.1.7 Bruke en eksisterende stil på et ord, en setning, et avsnitt.
 • 3.3.1.8 Bruke automatisk orddeling.

3.3.2 Avsnittsformatering

 • 3.3.2.1 Sette inn og fjerne avsnittsmerke.
 • 3.3.2.2 Sette inn og fjerne manuelle linjeskift.
 • 3.3.2.3 Bruke venstre, høyre, midtstilt og blokkjustering på tekst.
 • 3.3.2.4 Rykke inn tekst: Venstre, høyre, første linje, hengende.
 • 3.3.2.5 Bruke enkel og dobbel linjeavstand i avsnitt.
 • 3.3.2.6 Bruke avstand før og etter avsnitt.
 • 3.3.2.7 Sett inn, fjerne og bruke tabulatorer: Venstre, høyre, midtstilt, desimal.
 • 3.3.2.8 Bruke punktlister og nummererte lister. Fjerne punkter og nummerering fra en liste.
 • 3.3.2.9 Endre punktstil i punktlister og nummereringsstil i en nummerert liste.
 • 3.3.2.10 Legge til kantlinjer, sidekanter og skyggelegging på et avsnitt.

3.3.3 Dokument-formatering

 • 3.3.3.1 Endre papirretning, stående, liggende. Endre papirstørrelsen.
 • 3.3.3.2 Endre marger for hele dokumentet, topp, bunn, venstre, høyre.
 • 3.3.3.3 Sette inn og slette sideskift.
 • 3.3.3.4 Sette inn og endre tekst i topp- og bunntekst.
 • 3.3.3.5 Sette inn felt i topp- og bunntekst: Dato, sidenummer informasjon, filnavn/-plassering.
 • 3.3.3.6 Bruke automatisk sidenummerering i et dokument.

3.4 Objekter

3.4.1 Tabeller

 • 3.4.1.1 Opprette en tabell i dokumentet.
 • 3.4.1.2 Sette inn og redigere data i en tabell.
 • 3.4.1.3 Merke rader, kolonner, celler, hele tabellen.
 • 3.4.1.4 Sette inn/slette rader og kolonner.
 • 3.4.1.5 Endre kolonnebredde og radhøyde.
 • 3.4.1.6 Endre kantlinjer, linjetype og linjefarge.
 • 3.4.1.7 Legge skygge på celler.

3.4.2 Figurer, bilder og diagrammer

 • 3.4.2.1 Sette inn en figur, bilde, bilde fra fil, diagram i dokumentet.
 • 3.4.2.2 Merke en figur, bilde, diagram i dokumentet.
 • 3.4.2.3 Kopiere en figur, bilde, diagram i dokumentet eller mellom åpne dokumenter.
 • 3.4.2.4 Flytte en figur, bilde, diagram i dokumentet eller mellom åpne dokumenter.
 • 3.4.2.5 Endre størrelsen på figur, bilde, diagram.
 • 3.4.2.6 Slette figur, bilde, diagram i dokumentet.

3.5 Fletting

3.5.1 Begreper og utføring

 • 3.5.1.1 Forstå hva utskriftsfletting innebærer: fletting av en datakilde og et hoveddokument, slik som et brev eller etiketter.
 • 3.5.1.2 Opprette og sette inn flettefelt i et hoveddokument.
 • 3.5.1.3 Åpne og klargjøre en datakilde eller en datafil for bruk i fletting.
 • 3.5.1.4 Utfør fletting av en datakilde og et hoveddokument.

3.6 Utskrifts-behandling

3.6.1 Forberedelser

 • 3.6.1.1 Forstå viktigheten av å kvalitetssikre dokumentet: Kontrollere format og utseende (marger, skriftstørrelse, etc) og stavekontroll.
 • 3.6.1.2 Utføre stavekontroll og utføre endringer.
 • 3.6.1.3 Legge til ord i ordlisten som brukes av stavekontrollen.
 • 3.6.1.4 Forhåndsvise et dokument.

3.6.2 Utskrift

 • 3.6.2.1 Bruke grunnleggende utskriftsvalg: Hele dokumentet, gjeldende side, enkelte sider, antall kopier.
 • 3.6.2.2 Skrive ut et dokument fra en installert skriver.

Copyright © 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt

Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan (Syllabus) 4.0. I forbindelse med oversettelsen er den, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret.

For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt:

Datakortet a.s
Postboks 233
Storgata 5
9915 Kirkenes
Tlf.nr: 78 97 35 00
Faxnr.: 78 97 35 01
E-post: datakortet@datakortet.no
Web: www.datakortet.no

For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med:

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd
107 The Windmill
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 Irland
Tlf.: + 353 1 679 2847
Faks: + 353 1 679 2921
E-post: info@ecdl.com
URL: http://www.ecdl.com

ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig verken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen.