Fagplan Datakortet Modul 3: Tekstbehandling, ekspertnivå

Følgende er pensum for Modul 3 - Tekstbehandling, ekspert nivå (EM3), og danner grunnlaget for den praktiske testen. Fagplanen for EM3 bygger på nivået til fagplanen for Datakortet Modul 3 - Tekstbehandling (M3). EM3 forutsetter at innholdet og ferdighetene i Datakortet M3 er kjent.

Mål

Denne modulen krever at kandidaten kan utnytte et tekstbehandlingsprogram ved å bruke noen av de mer komplekse funksjonene i programmet. Med en kompetanse som ligger over grunnleggende nivå skal kandidaten effektivt kunne produsere tekstdokumenter av høy kvalitet. Kandidatens kompetanse skal inkludere ferdigheter som raffinert typografisk presentasjon og oppstilling av tekst, innsetting og håndtering av tabeller, bilder, diagrammer og avansert paginering. Kandidaten skal kunne produsere store komplette dokumenter og kunne bruke verktøy for fletting.

3.1 Redigering

3.1.1 Tekst

 • 3.1.1.1 Bruke teksteffekter (tegnavstand, farger, understrekninger, hevet, senket)
 • 3.1.1.2 Bruke animerte tekstfunksjoner
 • 3.1.1.3 Bruke autokorrektur funksjoner
 • 3.1.1.4 Bruke automatisk tekstformatering
 • 3.1.1.5 Bruke autotekst
 • 3.1.1.6 Bruke funksjoner for tekstflyt og tekstbryting
 • 3.1.1.7 Bruke tekstretningsvalg
 • 3.1.1.8 Bruke tilgjengelige tekstdesign funksjoner.

3.1.2 Avsnitt

 • 3.1.2.1 Bruke avsnittsskyggelegging
 • 3.1.2.2 Bruke avsnittskantlinjer
 • 3.1.2.3 Bruke tekstflyt funksjoner i avsnitt
 • 3.1.2.4 Lage nye tegn- og avsnittsstiler
 • 3.1.2.5 Endre tegn- og avsnittsstiler
 • 3.1.2.6 Bruke stiler for disposisjonsnivå

3.1.3 Maler

 • 3.1.3.1 Rediger format og utseende i en mal
 • 3.1.3.2 Lage nye maler på bakgrunn av dokumenter eller eksisterende maler

3.1.4 Redigering av fellesdokumenter

 • 3.1.4.1 Legge til og fjerne merknader
 • 3.1.4.2 Endre merknader
 • 3.1.4.3 Spore endringer i dokumenter
 • 3.1.4.4 Godta eller forkast endringer i dokumenter

3.2 Sideoppsett

3.2.1 Hoveddokument

 • 3.2.1.1 Opprette hoveddokument
 • 3.2.1.2 Opprette et deldokument i et hoveddokument
 • 3.2.1.3 Legge til eller fjern deldokumenter i et hoveddokument

3.2.2 Innholdsfortegnelse

 • 3.2.2.1 Opprette en innholdsfortegnelse
 • 3.2.2.2 Oppdatere en innholdsfortegnelse
 • 3.2.2.3 Bruke formateringsvalg på en innholdsfortegnelse

3.2.3 Inndelinger

 • 3.2.3.1 Legge til inndelingsskift i et dokument
 • 3.2.3.2 Fjerne inndelingsskift i et dokument

3.2.4 Spalter

 • 3.2.4.1 Lage spalter
 • 3.2.4.2 Endre spalteoppsett
 • 3.2.4.3 Endre spaltebredde og spalteavstand
 • 3.2.4.4 Legge til spalteskift
 • 3.2.4.5 Fjerne spalteskift

3.3 Dokument organisering

3.3.1 Referanser

 • 3.3.1.1 Legge til og fjerne bokmerker
 • 3.3.1.2 Opprette og endre stikkordsregister
 • 3.3.1.3 Opprette og fjerne kryssreferanser

3.3.2 Feltkoder

 • 3.3.2.1 Sette inn en feltkode
 • 3.3.2.2 Redigere og oppdatere feltkoder
 • 3.3.2.3 Låse og låse opp en feltkode
 • 3.3.2.4 Fjerne feltkoder

3.3.3 Fotnoter og sluttnoter

 • 3.3.3.1 Opprette og slette fotnoter og sluttnoter
 • 3.3.3.2 Redigere eksisterende fotnoter og sluttnoter
 • 3.3.3.3 Endre format og plassering av fotnoter og sluttnoter

3.3.4 Sikkerhet

 • 3.3.4.1 Bruke passordbeskyttelse på dokumenter
 • 3.3.4.2 Fjerne passordbeskyttelse på dokumenter

3.4 Dokument elementer

3.4.1 Tabeller

 • 3.4.1.1 Slå sammen og dele celler i en tabell
 • 3.4.1.2 Konvertere tabulatorseparert tekst til en tabell
 • 3.4.1.3 Sortere data i en tabell (alfabetisk/numerisk, stigende/synkende)
 • 3.4.1.4 Utføre kalkulasjoner i en tabell (summering)

3.4.2 Skjemaer

 • 3.4.2.1 Opprette og redigere et skjema
 • 3.4.2.2 Bruke skjemafelt
 • 3.4.2.3 Fjerne skjemafelt
 • 3.4.2.4 Beskytte felt i et skjema

3.4.3 Tekstbokser

 • 3.4.3.1 Legge til og fjerne tekstbokser
 • 3.4.3.2 Redigere, flytte og endre størrelse på tekstbokser
 • 3.4.3.3 Bruke kantlinjer på tekstbokser
 • 3.4.3.4 Koble tekstbokser

3.4.4 Regneark

 • 3.4.4.1 Endre et innebygd regneark i et dokument
 • 3.4.4.2 Opprette diagram fra et innebygd regneark i et dokument
 • 3.4.4.3 Endre diagram laget fra et innebygd regneark
 • 3.4.4.4 Plassering av et diagram i et dokument

3.4.5 Grafikk / Tegning

 • 3.4.5.1 Endre kantlinjer på grafikk eller bilder
 • 3.4.5.2 Lage en tegning med tilgjengelig tegneverktøy.
 • 3.4.5.3 Bruke forhåndsdefinerte figurer
 • 3.4.5.4 Plassere et objekt fremst eller bakerst
 • 3.4.5.5 Plassere et objekt foran eller bak tekst
 • 3.4.5.6 Gruppere objekter/Dele opp gruppe av objekter
 • 3.4.5.7 Lage et vannmerke i dokumentet

3.4.6 Bildetekst

 • 3.4.6.1 Legge en bildetekst til en tabell, bilde eller regneark
 • 3.4.6.2 Bruke nummerert bildetekst til en tabell, bilde eller regneark
 • 3.4.6.3 Bruke automatiske bildetekst funksjoner

3.5 Spesial verktøy

3.5.1 Fletting

 • 3.5.1.1 Redigere en datakilde
 • 3.5.1.2 Sortere poster i en datakilde
 • 3.5.1.3 Flette et dokument med en datakilde med bruk av forskjellige typer kriterier

3.5.2 Makro

 • 3.5.2.1 Lage (spille inn) en makro
 • 3.5.3.2 Kopiere en makro
 • 3.5.3.3 Kjøre en makro
 • 3.5.3.4 Tilordne en makro til en knapp på knapperaden

3.6 Utskrift

3.6.1 Forberede utskrift

 • 3.6.1.1 Skriv ut oddetallssider
 • 3.6.1.2 Skriv ut partallssider
 • 3.6.1.3 Skriv ut et definert område
 • 3.6.1.4 Skriv ut flere sider pr. ark

© Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Opprettet 27.03.2001