Datakortet

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis basert på et europeisk, leverandøruavhengig referansenivå (ECDL). Datakortet består av i alt sju moduler:

  • 1. Grunnleggende IT-forståelse
  • 2. Bruk av datamaskin og operativsystem
  • 3. Tekstbehandling
  • 4. Regneark
  • 5. Database
  • 6. Presentasjon
  • 7. Internett og elektronisk post

Innholdet i datakortet er rettet inn mot de behovene for kompetanse arbeidslivet har i forhold til arbeidstakere og arbeidssøkere. Vi tilbyr også videregående opplæring. Ekspertmoduler finnes for tekstbehandling, regneark, database og presentasjon.

MediaLT har utviklet et opplæringstilbud i Datakortet for blinde og svaksynte. Dette tilrettelagte kursopplegget er resultatet av et treårig forskningsprosjekt, finansiert av IT-funk/Norges forskningsråd, Utdanningsdepartementet, Arbeidsdirektoratet og Microsoft. MediaLT har også vært partner i EU-prosjektet ECDL-PD, som hadde som hovedmål å tilrettelegge Datakortet for alle med spesielle behov (bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og mennesker med andre funksjonshemninger).

Datakortet er primært tilpasset de som skal bruke en datamaskin i arbeidslivet. E-borger er et tilsvarende undervisningsopplegg for de som ønsker å bruke en PC til enkle, private gjøremål.