Brukervennlighet og testing

A Practical Guide to Usability Testing, Revised Edition (Grundig om usability - krav, design, HCI, utvikling, evaluering, Praktisk om testing - rekruttering, planlegging, oppgaver, måling, gjennomføring og analyse) Forfatter: Joseph S. Dumas og Janice C. Redish, 1994, Intellect Books, Oregon (USA)
http://www.redish.net/content/books/practical_guide.html

A Validation of the GOMS Model Methodology in the Development of a Specialized, Commercial Software Application (identifisere significante usability problemer gjennom formell GOMS metode, bra teori - evaluerer effektivitet, se også: http://www.eecs.umich.edu/~kieras/goms.html) Forfatter: Richard Gong og David Kieras, Human Factors in Computing Systems, Boston, Massachusetts (USA), 24-28 april 1994
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=191782

Designing web usability: [the practice of simplicity] Forfatter: Jakob Nielsen, 1999, New Riders Publishing, Indianapolis
http://www.useit.com/jakob/webusability/

Exploring Cultural Usability (sosio-kulturelle faktorer, kulturell usability (Hall's sirkel), oppsummerer VELDIG bra hva "usability" er innenfor engineering, fremmer sosio-teknologisk ko-konstruksjon og "teknologi som økologi" syn) Forfatter: Huatong Sun, IEEE Professional Communication Conference (IPCC), Reflections on Communication, s319-330, 2002
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=1049114&isnumber=22469

How to Conduct a Heuristic Evaluation (enkel usability testing) Forfatter: Jakob Nielsen,
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation.html

How to Conduct Your Own Usability Tests (Fokus: Web, Ps: ikke-vitenskapelig) Forfatter: Great-Web-Design-Tips.com
http://www.great-web-design-tips.com/web-usability/127.html

Thinking aloud: reconciling theory and practice (tenke-høyt teknikk, avdekke indre dialog) Forfatter: Ted Borden og Judith Ramey, IEEE Transactions on professional Communication, Vol. 43, No. 3, s261-278, september 2000
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=867942&isnumber=18778

Usability Engineering Forfatter: Jakob Nielsen, 1993, Morgan Kaufmann, San Fransisco, 1994, Academic Press
http://www.useit.com/jakob/useengbook.html

Usability Testing And System Evaluation - A guide for designing useful computer systems (usability vs usefulness, myter om usability evaluering) Forfatter: G. Lindgaard (Principal Scientist in Human Communication, Applied Research and Development, Telecom Australia), 1994, Chapman & Hall, London (UK). ISBN 0-412-46100-5
http://www.amazon.com/Usability-Testing-System-Evaluation-Designing/dp/0412461005/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1199284519&sr=8-1

Why You Only Need to Test with 5 Users Forfatter: Jakob Nielsen,
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html