Om talende nettsider

På våre nettsider har du muligheten til å få lest opp teksten ved hjelp av LeseWEB. Dette fungerer ved at en merker teksten en ønsker opplest, og så klikker på symbolet for "Spill av". Når du scroller nedover sider som er lengre enn nettleseren, så vil kontrollpanelet for LeseWEB følge med.

Om løsningen

Vi benytter her en løsning som heter LeseWEB. Denne kan installeres på samtlige websider, uten endringer i eksisterende kode/layout. Dette gjør det derfor både svært rimelig og enkelt å komme i gang med løsningen.