Brukertesting

Brukertesting er nyttig, spennende og lærerikt!

Sannsynligvis har MediaLT det største kontaktnettet i Norge i forhold til rekruttering av mennesker med ulike forutsetninger og behov. Vi samarbeider med en rekke brukerorganisasjoner og enkeltmennesker, og det gir oss muligheter til å gjennomføre skikkelig gode tester.

Vi kan tilby brukertesting i forbindelse med egne ekspertvurderinger av universell utforming og som del-leveranse i prosjekter som ledes av andre.

Dette kan vi hjelpe til med

  • Planlegging av tester
  • Rekruttering av testpersoner
  • Gjennomføring (i vår lab eller hos brukere)
  • Dokumentasjon av testene

Planlegging

Planlegging av brukertester skjer vanligvis i tett samarbeid med oppdragsgiver. Planleggingen inkluderer både hva som skal testes (funksjonalitet, effektivitet, brukeropplevelse, ...), metode (hvordan testene skal gjennomføres) og analyse/dokumentasjon.

Rekruttering av testpersoner

Alle som har prøvd å teste universell utforming på en seriøs måte vet at det er vanskelig å finne riktige testpersoner. MediaLT har opparbeidet et unikt kontaktnett, og vi har derfor helt spesielle forutsetninger for å sette sammen gode testgrupper. For å effektivisere rekrutteringen i små, rimelige brukertester har vi etablert Team www, en gruppe funksjonshemmede mennesker som har sagt seg villige til å utføre brukertester. I Team www finnes det mennesker med forskjellige funksjonshemninger, ulik alder og helt ulik erfaring med web (fra nybegynner til svært erfaren).

Gjennomføring

[Iphoneskjerm med zoom]

MediaLT har en velutstyrt testlab med mobiler, nettbrett, PC, Mac og aktuell hjelpeteknologi (talegjenkjenning, skjermlesere, brytere, skjermforstørrere osv). Brukertesting kan derfor gjennomføres i våre lokaler.

Ofte lar vi brukerne teste med sitt eget utstyr (gjerne hos bruker). Grunnen er at riktig oppsett av datautstyr og hjelpeteknologi kan være veldig tidkrevende, og dermed fordyrene.

I mindre omfattende tester har vi utviklet en egen metode (KOMET). Denne metoden gjør at Team www-deltakere kan teste på egenhånd. Derfor kan vi tilby svært kostnadseffektiv brukertesting, som i mange tilfeller gir like gode resultater som tradisjonell observasjonstesting.

Ekspertvurdering kan kombineres med brukertesting:

    • Det gjennomføres en ekspertvurdering
    • Opplagte feil utbedres.
    • Brukertester

Dokumentasjon

Vi kan dokumentere på video, ta skjermopptak eller ta opptak av det brukerne sier, og vi kan intervjue brukere før, under og etter testingen.

MediaLT har spesiell programvare som gjør at videoopptak av skjermlesere blir mye bedre enn programvare som normalt brukes i forbindelse med testing. Vi kan blant annet vise det som presenteres som punktskrift (Braille) og leses opp av skjermlesere. I tillegg kan brukerens stemme tas opp, og resultatet blir videoer med svært god kvalitet og nytteverdi.

Kreativitet og systematikk

Utforming av gode brukertester, som gir svar på det man trenger, er en kreativ prosess! Dette er et arbeid MediaLT kan! Vellykket brukertesting er den beste investeringen du gjør hvis du ønsker å få mennesker til å bruke nettstedet ditt! Vellykket betyr at du får avdekket problemer, bekreftet at de valgene du har gjort fungerer, tips som gir deg  mulighet til å gjøre forbedringer, ...

Mennesker lærer av hverandre. De som kan lære oss mest om hvordan et nettsted fungerer er selvsagt de vi håper skal bruke nettstedet!

MediaLT har ikke opplevd å gjennomføre en bortkastet brukertest - det kommer ikke du til å gjøre heller!