Blogg (Nettborger)

Denne bloggen er opprettet 14.09.2010.

 • 14.09.2010: Prosjektsidene er opprettet.
 • 20.09.2010: Møte med Østfold fylkeskommune
 • 23.09.2010: Prosjektgruppemøte
 • 30.09.2010: Møte med Østfold fylkeskommune (elevombudet)
 • 04.11.2010: Prosjektgruppemøte
 • 08.12.2010: Seminaret "På nett", ca. 60 deltakere
 • 09.12.2010: Kurs/seminar Østfold FK og Origo
 • 14.12.2010: møte i arbeidsgruppe 2 (modell)
 • 14.12.2010: Prosjektgruppemøte
 • 25.01.2011: Arbeidsgruppemøte, AP-2
 • 09.02.2011: Prosjektgruppemøte
 • 18.02.2011: Møte med Eikholt om mulig samarbeid (Brailebook)
 • 10.03.2011: Publiseringsworkshop
 • 17.03.2011: Brukertesting (AP 3)
 • 06.04.2011: Koordineringsmøte, AP2 og AP3
 • 06.04.2011: Prosjektgruppemøte
 • 26.04.2011: Møte, samarbeid med Eikholt/LSHDB (Braillebook)
 • 28.04.2011: Møte i AP3, brukertesting
 • 08.06.2011: Prosjektgruppemøte
 • 23.06.2011: Møte i AP3, brukertesting
 • 29.09.2011: Kort arbeidsmøte/tlf. om AP2 leveranser
 • 05.09.2011: Møte med Eikholt om brukertesting av Braillebook
 • 05.09.2011: Prosjektgruppemøte
 • 21.10.11: Møte med Eikholt ang. Braillebook
 • 24.11.11: Planlegging av mobil-app aktivitet.
 • 3.11.11: Prosjektgruppemøte
 • 26.1.12: Prosjektgruppemøte
 • 6.3.12: Prosjektgruppemøte