Blogg (PIPPI)

Denne bloggen er opprettet 27.04.2009.

  • 27.04.2009: Møte med studentgruppa
  • 05.05.2009: Prosjektgruppemøte
  • 20.05.2009: Nettsider for prosjektet er lagt ut.
  • 15.06.2009: Møte med NAV med tanke på OFU-prosjekt.
  • 13.08.2009: Prosjektgruppemøte
  • 29.10.2009: Prosjektgruppemøte