Blogg (Universell IKT)

Denne bloggen ble opprettet 24.11.2008.

 • 06.01.2009: Møte ang seminar Universell utforming & IKT, m/IKT-Norge++. Ressursnettverket Universell IKT står som medarrangør.
 • 13.01.2009: Fellesmøte for ressursnettverkene hos NFR. Referat lagt ut på lukkede sider. Mulig prosjektsamarbeid mellom nettverkene?
 • 27.01.09: Prosjektgruppemøte
 • 25.01.2009: Invitasjon til fagseminar lagt ut.
  International conference: Do Web Accessibility Guidelines guarantee Universal Design?
 • 26.03.2009: Møte i intern gruppe, konferanse våren 2010
 • 27.04.2009: Nyhetsbrev nr. 9
 • 07.05.2009: Internasjonalt seminar, "Do Web Accessibility Guidelines guarantee Universal Design"
 • 22.06.2009: Sendt NFR tilbakemelding på "nye forskningstemaer"
 • 26.06.2009: Nettsiden er omstrukturert for å stemme med ny prosjektmal
 • 19.08.2009: Møte i intern gruppe, konferanse våren 2010
 • 26.08.2009: Prosjektgruppemøte
 • 24.09.2009: Møte konferanse våren 2010
 • 28.01.2010: Prosjektgruppemøte
 • 27.04.2010: Møte med NFR ang videreføring av nettverkene.
 • 19-20.05.2010: UniTech 2010