Blogg (SOS)

Denne bloggen inneholder kun prosjektmøter og viktige milepæler. Opprettet 21.3.16.

  • 21.3.16: Opprettet nettsider for prosjektet