Aktuell litteratur (kurs i interessemedvirkning)

Nedenfor har vi satt opp en litteraturliste som ble benyttet i prosjektet. Send oss gjerne tips dersom du vet om annet relevant materiell (dette kurset kan fortsatt arrangeres, og oppdatert litteratur vil derfor alltid være av interesse).

Andreasssen, Tone Alm (2004)
Borgere, brukere og medvirkning
Respekt, Nr. 2/04, Oslo

Bühler, Christian (red.) (2000)
FORTUNE Guide; Empowered Participation of Users with Disabilities in Projects
Comission of the European Communities, Wetter 

FFO (1999)
"Kvalitetsutvalg ved sykehus. Håndbok for brukerrepresentanter"
Oslo

FFO (2000)
Mål og midler. Brukermedvirkning for full deltakelse og likestilling. Håndbok for brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner.
Oslo

FFO (2002)
Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner. Et hefte til bruk i organisasjonenes planlegging og administrering.
Oslo

Norges Handikappforbund (2000)
Brukermedvirkning: Nytter det? Et strategidokument fra Norges handikapforbund.
Oslo

Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004)
Brukermedvirkning
Spesialpedagogikk, Nr. 4/04, Oslo

Øverlier, Tine (red.) (1998)
Fot i hose. Erfaringer i brukermedvirkning.
Oslo