Web og bevegelseshemmede

Webaims undersøkelse om bevegelseshemmede og web.

Skrevet av: Morten Tollefsen, 13.8.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

webaim.org gjennomførte en undersøkelse om bevegelseshemmede og bruk av internett i mars 2013. Så langt jeg kjenner til er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser tidligere. Totalt besvarte 46 personer den webbaserte spørreundersøkelsen. Dette er en liten gruppe, og det er derfor grunn til å ta resultatene "med en liten klype salt". Om resultatene er identiske med det vi finner i Norge er det ingen som vet, så vi burde kanskje brette opp armene og gjøre noe liknende!

Resultatene fra undersøkelsen finnesr du her:
Survey of Users with Motor Disabilities Results

De fleste som svarte hadde middels eller god kunnskap om bruk av web. Kun 5 % regnet seg selv som nybegynnere. Dette er kanskje ikke så overraskende når de fant frem til undersøkelsen og klarte å besvare den. Funksjonshemmingen til respondentene er nokså ulik, men for eksempel har ingen med ALS eller parkinson deltatt.

54,5 % av respondentene har valgt nettleser på grunn av tilgjengelighetsfunksjoner. Internet Explorer er mest benyttet av tastaturbrukere, Firefox av de som bruker talegjenkjenning og Chrome er vanligst hos de som bruker mus. 100 % av respondentene hadde JavaScript aktivert (ble automatisk detektert).

Interaksjonsmetode

Mus eller hjelpemidler som simulerer mus er den mest brukte interaksjonsmetoden, men legg likevel merke til at nesten halvparten av respondentene bruker tastatur eller talegjenkjenning:

Mus (inkludert trackball, øyestyring, eller andre muserstatninger): 24 (53.3%)
Tastatur (inkludert spesialtastaturer og brytere): 15 (33.3%)
Talegjenkjenning: 6 (13.3% )

Operativsystem

Selv om tilgjengelighetsfunksjoner for bevegelseshemmede finnes i alle de store operativsystemene er det PC som brukes desidert mest (automatisk detektert):

Windows: 36 (78.3%)
iOS: 3 (6.5%)
Apple: 5 (10.9%)
Android: 2 (4.3%)
Linux: 0 (0% )

Tilgjengelighetsfunksjoner som benyttes er:

Endre standard musegenskaper (hastighet, klikkhastighet, ...): 28 (60.9%)
Mustaster (tastatur brukes for å styre muspekeren): 9 (19.6%)
"Sticky keys" eller filtre for å hindre tastrepetisjoner: 14 (30.4%)
Andre: 11 (23.9% )

Hjelpemidler

41 % bruker kobinasjoner av flere hjelpemidler:

Spesialtastatur: 9 (19.6%)
Spesialmus som styres med arm, hånd, fot etc: 15 (32.6%)
Munn/hodepinne: 3 (6.5%)
Bryterløsning:1 (2.2%)
Øyestyring: 1 (2.2%)
Talegjenkjenning: 14 (30.4%)
Programvare for å effektivisere skriving (prediktiv tekst etc): 8 (17.4%)
Virtuelt/skjerm-tastatur: 5 (10.9%)
Skjermleser: 6 (13.0%)
Annet: 10 (21.7% )

Forstørre innhold

75 % av respondentene svarer at de forstørrer nettsider. Det er imidlertid overraskende at så mange som 24 (54,5 %) gjør dette for å forbedre lesbarheten. 9 (20,5 %) forstørrer innholdet for å gjøre det enklere å interagere (klikke med musen), men som du ser over er det bare halvparten av deltakerne som bruker mus.

Mobil

2 respondenter bruker spesial-mobil, og 58,1 % bruker mobil for å få tilgang til webinnhold. Platformer:

Apple iPad, iPhone, or iPod touch: 16 (34.8%)
Android: 11 (23.9%)
Blackberry: 2 (4.3%)
Windows Phone: 1 (2.2%)
Annet: 3 (6.5% None or No Response 13 28.3% obi)

36,4 % bruker tilgjengelighetsfunksjoner på mobil. Det er tre ganger mer sannsynlig at de som benytter iOS også benytter tilgjengelighetsfunksjoner. Veldig interessant akkurat dette: er brukergrensesnittet til iOS så mye bedre at folk skjønner hvordan tilgjengelighetsfunksjonene aktiveres? Eller, er iOS så mye dårligere at tilgjengelighetsfunksjoner er helt påkrevet for å bruke utstyret?

Webaim spurte om hvor ofte mobile sider brukes fordi tilgjengeligheten er bedre:

Alltid: 2 (5.4%)
Ofte: 5 (13.5%)
Noen ganger: 9 (24.3%)
Sjelden: 11 (29.7%)
Aldrig: 10 (27.0%)

Lokale hopp (interne sidelenker)

Bevegelseshemmede sier at lokale hopp er nyttige (spesielt tastaturbrukere, selvsagt):

Veldig nyttig: 12 (31.6%)
Litt nyttig: 11 (28.9%)
Ikke spesielt nyttig: 8 (21.1%)
Helt unyttig: 7 (18.4% )

60,% synes altså at lokale hopp er nyttige. Bare 14,3 % av respondentene svarer at slike lenker er nyttige dersom de er usynlige (vises når de har fokus). Som jeg alltid sier: skal du ha lokale hopp må lenkene være synlige - hele tiden! Hvor lokale hopp bør plasseres er det ikke klare indikasjoner på, selv om tendensen er at øverst til venstre foretrekkes (de fleste starter å lese der, ikke sant).

Utvalgte tilgjengelighetsfunksjoner

Hvilke av de følgende tilgjengelighetsfunksjonene er nyttige for deg:

Overskrifter: 22 (47.8%)
WAI-ARIA landemerker: 3 (6.5%)
Beskrivende lenketekster: 20 (43.5%)
God kontrast: 19 (41.3%)
Undertekster: 13 (28.3%)
Widget for å forstørre tekst: 22 (47.8%)
Hurtigtaster: 15 (32.6% )

WAI-ARIA landemerker hadde vært nyttige for mange bevegelseshemmede, men vanlige nettlesere har ikke tastaturkommandoer eller annen funksjonalitet for å bruke disse. Støtte for landemerker bør være helt trivielt å legge inn i nettleserne (skjermlesere har alt slik støtte), så dette får vi satse på at Opera, Microsoft, Apple og alle de andre får på plass raskt.

Sosiale medier

Hvor tilgjengelige synes du sosiale medier er:

Veldig tilgjengelige: 9 (22,0%)
Nokså tilgjengelige: 11 (26.8%)
Litt tilgjengelige: 7 (17,1%)
Veldig utilgjengelige: 8 (19,5%)
Vet ikke: 6 (14.6% )