MediaLTs eksperter på Web og universell utforming

Alle i MediaLT kan mye om web og universell utforming. I tillegg brukes samarbeidspartnere og Team WWW i mange web-opdrag.

Under ser du en kort omtale av de som jobber mest med web og universell utforming.

Morten Tollefsen har jobbet med tilgjengelighet, universell utforming og web siden teknologien kom. Han er forskningsleder i MediaLT, og er spesielt interessert i brukergrensesnitt og brukeropplevelse. Morten har erfaring fra en lang rekke intranett og internett prosjekter, og har bred kunnskap om menneskers ulike forutsetninger og behov. Morten er ekspert på WAI-standardene (WCAG, ARIA, ATAG og UAAG), og han har deltatt aktivt i standardiseringsarbeid.

Trond Ausland har hovedansvaret for WCAG-kartlegginger. Han har spesialkunnskap om valideringsløsninger, både kommersielle systemer og gratisverktøy. Trond kan videre mye om design, og han er MediaLTs spesialist på hjelpemidler for bevegelseshemmede. Trond er prosjektleder for MediaLTs synstolkingsprosjekter.

Cathy Kalvenes er MediaLTs pedagogisk ansvarlige. Hun har lang erfaring med opplæring av funksjonshemmede i bruk av datamaskin. Cathy har vært sentral i oppbyggingen av mål for brukerkompetanse, og hun bistår med testing av nettsider, både ekspertvurderinger med ulike hjelpemidler og med vurderinger i forhold til pedagogisk tilgjengelighet. Cathy kan bistå med kvalitetskontroll av engelsk tekst og/eller oversetting.

Magne Lunde har lang erfaring i utforming av brukertester, testgjennomføring og rekruttering av deltakere til ulike tester. Han utfører også eksperttesting med skjermleseren Jaws. Magne er kontraktansvarlig, og er koordinator i flere av MediaLTs store prosjekter.

Roar Nordby er hovedansvarlig for kommersielle produkter som LeseWeb og Hisoftware. Han er praktisk ansvarlig i forbindelse med våre labb-tester der vi benytter eksterne personer

Ann Cathrin Valle Bjelkåsen er MediaLTs språkekspert. Hun kan forenkle språk og skrive script til synstolking av film/video. Ann Cathrin er profesjonell oversetter fra engelsk.

Maia Kristine Kommeneje hjelper til med testing og videoopptak. Hun hjelper også til med praktisk gjennomføring av brukertester.