Utredning og kartlegging

MediaLTs unike breddekompetanse om teknologi for funksjonshemmede gjør at vi har gode forutsetninger for å gjennomføre utredninger og kartlegginger. Vi kan derfor tilby en rekke tjenester på dette området:

  • Statusutredninger: Utredninger av hva som er status på teknologiområdet for en spesiell grupppe eller innenfor et spesielt saksområde.
  • Anbefalinger: Utredninger av teknologi eller saksområder med sikte på å anbefale tiltak som bør gjennomføres.
  • Analyser av utstyrsbehov: Kartlegge hvilke type maskin- og programvare en person bør benytte; herunder også valg av hjelpemidler.
  • Analyse av arbeidsmetoder: Kartlegge hvilke arbeidsmetoder det er optimalt at en person bruker; både for å jobbe mest mulig effektivt og for å unngå belastningsskader.

Listen over gir kun eksempler på hva vi kan tilby, og er på ingen måte uttømmende. Vår breddekompetanse gjør at vi kan påta oss alle typer utrednings- og kartleggingsoppdrag på området teknologi for funksjonshemmede. Ta derfor kontakt med oss, hvis det er behov for tjenester på dette fagområdet.

Vi har også gode erfaringer i forhold til å samarbeide med både private og offentlige aktører om slike oppdrag. Har dere behov for en samarbeidspartner for å påta dere eller gjennomføre et oppdrag, anbefaler vi dere derfor å kontakte oss.