Morten Tollefsen

Stilling og arbeidssted

Forsker, MediaLT

Bakgrunn

Jeg ble født sterkt svaksynt og begynte i en spesialklasse for blinde og svaksynte på Majorstua skole. Fra sjette klasse gikk jeg i vanlig skole. Jeg avsluttet hovedoppgaven i informatikk (Universitetet i Oslo/UNIK) i 1992. Interessen for teknologi er vel medfødt, og siden jeg selv har en funksjonshemning har tilgjengelighet vært et viktig tema for meg hele livet.

Etter avsluttet hovedfag jobbet jeg i en delt stilling mellom Universitetet i Oslo og UNIK. På universitetet hadde jeg en praktisk rettet stilling mens arbeidet på UNIK var forskerrettet. Jeg var veldig interessert i FoU, men reisevei mm. førte til at jeg tok en overingeniør stilling i Plan- og bygningsetaten. Arbeidet i Oslo kommune var lærerikt, men det jeg først og fremst brenner for er ny teknologi og funksjonshemmede. Derfor startet jeg tidlig med prosjektarbeid ved siden av jobben i Oslo kommune. I 1999 førte dette prosjektarbeidet til at Magne Lunde og jeg startet MediaLT.

Om arbeidsstedet

www.medialt.no

Magne Lunde og jeg ønsket å starte et annerledes IT firma. Mens de fleste i vår bransje importerte datatekniske hjelpemidler ville vi utvikle nye produkter og tjenester. Fra starten definerte vi tre viktige bærebjelker for firmaets satsing: opplæring, utvikling og tilrettelegging. Dette er fortsatt dekkende for det vi arbeider med.

Opplæring: MediaLT har som mål å tilby funksjonshemmede opplæring med høy kvalitet. Vi utvikler tilgjengelig læremateriell tilpasset ulike forutsetninger og behov, og har utviklet opplæringsmodeller for grupper og enkeltpersoner. Undervisningen kan gis i vårt kurslokale eller som fjernundervisning. MediaLT er mest kjent for Datakort-undervisning, men vi jobber også med både mer avanserte emner og helt grunnleggende opplæring.

Utvikling: MediaLT har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter. Vårt undervisningsopplegg er eksempelvis resultatet av et 3-årig prosjekt. Norges forskningsråd har finansiert flere av prosjektene våre. Stiftelsen Helse- og rehabilitering har også gjort det mulig for oss å jobbe med veldig spennende prosjekter! MediaLT har deltatt og deltar i flere EU-prosjekter, og i de årene vi har holdt på har vi fått en stor internasjonal kontaktflate.

Tilrettelegging: Tilgjengelige nettsteder er det viktigste området. MediaLT jobber både med utviklingsaktiviteter og evaluering/rådgivning. Elektroniske bøker, tilrettelegging av arbeidsplasser for funksjonshemmede, digitale kart mm. er andre eksempler på tilretteleggingsaktiviteter.