Tilrettelegging av informasjon

Tilrettelegging av informasjon handler om å presentere informasjonen på en slik måte at alle kan få tilgang til den. Dette krever kompetanse om ulike menneskers forutsetninger og behov, samt om hvordan ulike teknologiske løsninger kan møte disse behovene. Helt siden oppstarten i 1999 har vi hatt stor fokus på å bygge en slik kompetanse. I vårt første store forskningsprosjekt "Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte"   var et av de sentrale forskningsspørsmålene hvordan informasjonen burde tilrettelegges på en mest mulig hensiktsmessig måte. Nettopp vår utstrakte forsknings- og utviklingsaktivitet har gjort at vi har ligget helt i fronten på dette fagområdet, og at vi også har fått vært med på å skape nye muligheter.

Tilrettelegging av informasjon dreier seg ikke bare om å gjøre informasjonen tilgjengelig i ulike formater, men også om innholdet. For det første bør innholdet skrives på en slik måte at det kan leses av flest mulig. Dernest bør ikke innholdet virke ekskluderende, det vil si at det bør informeres om ulike framgangsmåter, slik at ulike teknikker kan anvendes for å nå det samme målet. Dette er viktig i mange fagbøker, f.eks på teknologiområdet, men vil som oftest være lite relevant på andre informasjonsområder.

MediaLT har kompetanse på alle disse tre områdene:

  • tilrettelegging av informasjon i ulike formater
  • hvordan innholdet bør skrives for å ha god lesbarhet for så mange som mulig
  • beskrivelser av ulike teknikker/framgangsmåter.

Vi har derfor muligheten til å påta oss oppdrag innenfor hele bredden av dette fagområdet.

Ulike formater

I utgangspunktet bør det være slik at den enkelte har tilgang til å lese informasjonen i det formatet som passer best for hver enkelt. Det kreves derfor kunnskap om hvilke formater som egner seg best for ulike grupper. MediaLT har gjennomført en rekke slike tilretteleggingsoppdrag, der de mest utbredte har vært:

  • DAISY-produksjoner
  • Elektroniske bøker i HTML-format
  • Tilrettelegging av PDF-dokumenter; herunder også å tilrettelegge informasjonen i et annet format enn PDF

Når det gjelder PDF-formatet,vil vi spesielt trekke fram at vi også kan tilby tilrettelegging av PDF-skjemaer. Skjemaene har vist seg spesielt vanskelig å tilrettelegge, men vi har nå funnet gode løsninger for dette. Blant annet har vi tilrettelagt reiseregningskjemaet til Pasientreiser. Vi vet at slike skjemaer oppleves som problematiske av mange funksjonshemmede brukere,og derfor tror vi at våre tjenester på dette området vil ha stor nytte.

Vi kan påta oss oppdrag med å tilrettelegge informasjon i de aller fleste formater, samt gi råd om hvilke formater som bør velges i forhold til de ulike gruppenes behov. 

Tilrettelegging av innhold

 Vi kan tilby følgende tjenester i forhold til tilrettelegging av innhold:

  • Lage lettlest informasjon, eller gå igjennom eksisterende informasjon å gjøre den lettlest.
  • Gjøre visuell informasjon tilgjengelig for synshemmede og andre som har vanskeligheter med å tolke visuelle elementer; herunder også synstolking.
  • Utarbeide informasjonsmateriell med alternative teknikker/framgangsmåter; slik at innholdet blir relevant for så mange som mulig (herunder også skrive inn tillegg i eksisterende informasjon.

Helhetlig tilbud

Ofte vil en helhetlig tilrettegging bestå av flere av de elementene som nevnes over. Ettersom vi innehar denne helhetskompetansen er vi en komplett leverandør på dette området; med de fordelene dette medfører. Tar du kontakt med oss, kan du derfor føle deg trygg på å få et kvalitetsmessig godt produkt.