Tilgjengelig video

Lettere sagt enn gjort dette med tilgjengelig video: eksempel nederst i artikkelen!

Skrevet av: Morten Tollefsen, 16.8.12

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

Intern eller ekstern avspilling av video

For mange er det fristende å legge videoer på YouTube. Tilgjengeligheten på YouTube har vært kritisert, men HTML5 versjonen er ganske bra. Dette er en beta-utgave som kan testes på YouTubes HTML5-videospiller. YouTube har også verktøy for teksting: Filmtekster og teksting.

For andre er det lite ønskelig å lenke til eksterne nettsteder for å vise video. Både i forhold til tilgjengelighet og brukeropplevelse mener jeg at en integrert avspilling av video er best for seriøse nettsteder, og i denne artikkelen er det derfor integrert avspilling jeg skriver om.

Krav til en tilgjengelig videospiller

Spilleren må være tilgjengelig: Dette innebærer at WCAG 2 og evt. WAI-ARIA følges. Eksempelvis skal alle kontroller kunne nås med tastatur, knapper skal navngis osv. I tillegg er det selvsagt et mål at videoavspilleren er brukervennlig for alle.

Teksting: Videoer skal kunne tekstes. Se avsnittet om teksting nedenfor.

Synstolking: Det er en fordel dersom avspilleren har egen funksjonalitet for synstolking: men dette kan også tilbys relativt enkelt vha. en alternativ video. Det begynner å bli vanligere med kombinasjoner av video og supplerende informasjon. I minst et prosjekt jobbes det spesielt med denne typen video: Using HTML5 and Javascript to Deliver Accessible Supplemental Materials.

Flash baserte avspillere

Det finnes flere tilgjengelige Flash baserte avspillere.

  • The Workshop: Dette er en avspiller som fungerer bra med skjermleser og tastatur (se evt. Detaljene som står på avspillerens nettside). Jeg har ikke fått hurtigtastene til å fungere, men dette er et nokså lite problem synes jeg. For teksting benyttes TTML.
  • OpenCorePlayer™: Er en annen videoavspiller. Dette er jeg ikke sikker på, men det ser ut for meg som om det ikke er så mye vedlikehold av denne. På nettsiden står det at kildekoden skal frigis med det første (nettopp for å sikre videreutvikling).

Teksting

En tilgjengelig videospiller skal støtte teksting, og det mest aktuelle formatet er WebVTT. WebVTT standarden er under utvikling, og når dette skrives er det kun Google Crome som delvis støtter formatet. Et annet format er TTML (XML), men dette er et mer komplekst format.

En engelsk introduksjon til WebVTT finnes på:
HTML5 video accessibility and the WebVTT file format

WebVTT ser ut til å være "fremtidsrettet", og støttes eksempelvis i beta-utgaven av Internet Explorer 10. Microsoft har laget et enkelt web-basert verktøy for å lage WebVTT og TTML filer: HTML5 Video Caption Maker.

Skal WebVTT benyttes pr. nå må det brukes en videoavspiller som ikke er innebygget i nettleseren. En avspiller som støtter WebVTT er LeanBack Player. Denne fungerer fint med tastatur. Dessverre fungerer det ikke like bra med skjermleser. Siden kildekoden er åpen vil jeg anta at en tilpasning til skjermleser burde være mulig, men jeg har ikke funnet ferdige eksempler på dette.

Synstolking

Eksempler på synstolket video:

W3C jobber med multitrack audio/video. Det kan finnes flere lyd og videospor, f. eks: tegnspråk, synstolking, dubbing osv (se evt. Media Multitrack Media API). I praksis er det nok foreløpig enklest å tilby en alternativ video for synstolking dersom HTML5 skal benyttes.

Jeg vil ha alt, takk!

Dersom du vil ha en tilgjengelig videospiller med støtte for både teksting og synstolking er min anbefaling The Workshop. HTML5 fungerer bra, men foreløpig har jeg ikke funnet ferdige videoavspillere som tilfredstiller kravene jeg satt opp inledningsvis.

Har du mer kompetanse og vet om ting jeg ikke vet om er det supert om du tipser meg!

Eksempelvideo

Denne videoen bruker HTML5 i stedet for Flash.

 
HTML5 Video er ikke støttet

Lenker