Testing av alternativt utstyr

Standard teknologi passer ikke alle, og kunnskap om tilpasninger er nødvendig. For PC-brukere med parkinson mangler denne kunnskapen, og derfor gjennomføres det nå to samarbeidende prosjekter for å generere denne kunnskapen. 

I prosjektet “Parkinsons IKT-utfordringer” (PIKT) er hovedmålet å undersøke hvilke behov PC-brukere med parkinson har, og hvordan disse kan løses, mens prosjektet “IKT for parkinson’ere” har fokus på å opparbeide og spre slik kunnskap gjennom likemannsarbeid.

Prosjektene er et samarbeid mellom MediaLT, Norges Parkinsonforbund, Høyskolen i Oslo, Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelserm, Mikrodaisy og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Prosjektene er finansiert med midler fra ITFunk/Forskningsrådet og Helse og Rehabilitering.

27-29 august ble testing av alternativt utstyr utført, der 8 PC-brukere med parkinson prøvde ut ulikt utstyr - noe på prototyp stadiet og noe som standard hyllevare.

Miriam Begnum ved MediaLT tester penn-på-plate mus med IKTkar.To par føtter under et bord.. Her skal fotmusen læres og testes.

Testerne våre kalles “IKT-karer”, og er rekruttert fra hele landet. De har som nevnt selv parkinson, og assisterer andre PC-brukere med samme sykdom. Slik spres kunnskap! Dette kalles "likemannsarbeid" og er en viktig del av prosjektet “IKT for parkinson’ere”.

Vi vil ikke godta at teknologien tas fra oss!

Noen vanlige symptomer på parkinson er:

  • Skjelvinger
  • Smerter
  • Stivhet
  • Treghet
  • Tretthet
  • Konsentrasjonsvansker"

Dette er bare noen av de rundt 100 ulike symptomene parkinson kan gi. Ulike symptombilder gir ulike utfordringer i møte med teknologi. PIKT prosjektet jobber nå med å analysere dataene fra testingen, med fokus på problemstillingene:

  • Hvilke slike interaksjonsproblemer kan løses ved tilrettelegging?
  • Hva slags utstyr passer til hvilke typer brukere?

Klarte vi å løse IKT-karenes utfordringer 27-29 august? ...eller manglet passende utstyr?

IKTkarer på vei til testutprøving hos Mikrodaisy, ved Thyra Kirknes fra Norges ParkinsonforbundBirger Natvig setter opp test for å måle effekten av skjelvefilter/Parkinsonmusen.

Les mer i artikkelen Parkinson & PC: Testing av PC-utstyr.