UPS-testkriterier for standardspill

Testkriterier/dokumentasjon benyttet i UPS-prosjektet baseres på inndelingen nedenfor.

Generell informasjon

Vanligvis vil denne informasjonen gjenfinnes på spillets emballasje. Opplysningene baseres med andre ord på produsentenes informasjon. Noen av opplysningene vil kun være aktuelle for PC.

Registrering Beskrivelse
Tittel Spillets fullstendige tittel.
Leverandør Importør / distributør
Type: Det skilles mellom: Action, Bilspill, Eventyr, Familiespill, Pedagogisk programvare, Plattform spill, Rollespill, Simulator, Sport, Strategi og Verktøyprogram.
Plattform PC, XBox, PS2, ...
Utgivelsesår Årstallet da den aktuelle versjonen av produktet ble utgitt.
Minste alder Denne alderen har primært med innhold å gjøre, dvs. sier lite om mestring.
Største alder Er kun aktuell for produkter som henvender seg til en spesifikk målgruppe (f.eks. førskolebarn).
Spill språk Språket som benyttes i selve spillet (tale, tekst).
Manual språk Språket som benyttes i manualen.
Kort beskrivelse En beskrivelse av hva spillet går ut på, hva som evt. er typisk osv. osv. Her kan det også skrives kort om bruk av spillet for ulike målgrupper: bevegelseshemmede, ...
OS Operativsystem: Windows 95, Windows XP, ...
Prosessor Krav til prosessor.
Minne Krav til RAM
Harddisk Krav til harddisk (lagringsplass)
CD/DVD-hastighet Krav til CD/DVD.
Grafikk Krav til skjermkort.
Lydkort Krav til lydkort.
DirectX Krav til DirectX-versjon.
Input Standard-enheter for input.

Nivå/progresjon

Registrering Beskrivelse
Ulike vanskelighetsgrader Avkryssingsfelt
Progresjon fra lett til vanskelig Avkryssingsfelt
Mulig å ta pauser Avkryssingsfelt
Mulighet for å bli udødelig Avkryssingsfelt
Timeout-regler: Avkryssingsfelt
Direkte tilgang til deloppgaver Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Direkte tilgang til hemmelige rom/funksjoner Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Finnes det produkter som omhandler samme tema Avkryssingsfelt. Her tenkes det på leketøy, bøker, video, ...
Typisk aldersgruppe Her vurderer tester
Språk Valg mellom: kan tilpasses, enkelt, middels, vanskelig

Input

Registrering Beskrivelse
Input-utstyr Avkryssingsfelt for: tastatur, mus, joystick og annet. Dersom annet krysses av skal det legges inn en forklaring. Eksempler kan være spill laget for flexiboard eller produkter som kan brukes med alternative standardkontroller, f.eks. ratt.
Alternativt input-utstyr Beskrivelse av mulige tilpasninger (f.eks. bruk av brytere).
Antall tastetrykk (brytere) Felt som angir antall nødvendige tastetrykk for å styre hele spillet
Antall tastetrykk (brytere), deloppgaver Antall tastetrykk for å mestre deloppgaver (her brukes evt. deloppgaven med det minste antall tastetrykk).
Bruk av flere ulike og samtidige input-enheter Avkryssingsfelt. Dersom det settes kryss skal det gis en beskrivelse.
Følsomhet/feiltolleranse Avkryssingsfelt som angir om følsomhet/feiltolleranse kan justeres. Hvis ja skal det gis en beskrivelse.
Mulighet for å få hjelp til "styring" Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Musknapp må holdes nede ved flytting av objekter Avkryssingsfelt.
Flere funksjoner må aktiveres samtidig Avkryssingsfelt
Hastighet/størrelse på markører og pekere Avkryssingsfelt som angir om hastighet/størrelse på pekere og markører kan justeres. Hvis ja skal det gis en beskrivelse. Dersom produktet benytter operativsystemets standardvalg kan egenskapene ofte justeres. I så fall settes det en hake i avkryssingsfeltet: hvis operativsystemet har slike valgmuligheter.

Grafikk

Registrering Beskrivelse
Kontrast Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god
Kontur Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god
Farger Valg mellom: kan tilpasses, svart/hvit, få farger, middels, mange farger
Detaljer Valg mellom: kan tilpasses, få, middels, mange
Visuell forsterkning Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god
Visuell instruksjon Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god
Tekstinstruksjon Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god
Visuell feedback på at en oppgave er løst Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god
Tekst instruksjon Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god
Endring av tekststørrelse Avkryssingsfelt
Endring av skrifttype Avkryssingsfelt
Animasjonslengde Valg mellom: kort, middels, lang
Hastighet for animasjoner/bildefrekvens Valg mellom: kan tilpasses, ingen, langsom, middels, rask
Visuell bedømmelse Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig
Størrelse på detaljer/overflater Valg mellom: kan tilpasses, små, middels, store
Egne bilder Avkryssingsfelt. Beskriv bruksområde dersom egne bilder kan brukes.
Bilder kan fjernes Avkryssingsfelt. Beskriv bruksområde dersom bilder kan fjernes.
Endring av bakgrunnsfarge Avkryssingsfelt
Endring av tekstfarge Avkryssingsfelt
Menyer/knapper kan fjernes Avkryssingsfelt. Beskriv evt. hva som kan fjernes/bruksområde.

Lyd

Registrering Beskrivelse
Tilpasning av lyd: stemmer, hastighet, ... Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Fjerne bakgrunnslyd Avkryssingsfelt
Endre hastighet på instruksjoner Avkryssingsfelt
Slå ulike lyder av/på. Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Tilpasse instruksjoner. Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse
Muntlige instruksjoner Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god
Hastighet, muntlige instruksjoner Valg mellom: kan tilpasses, ingen, langsom, middels, rask
Stemmekvalitet Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god
Repetisjon av instruksjoner Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Mulighet til å legge inn egne lyder/instruksjoner Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse.
Norsk Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig
Engelsk Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig
Lydlengde Valg mellom: kan tilpasses, kort, middels, lang
Volumkontroll Avkryssingsfelt. Dersom produktet benytter operativsystemets standardvalg kan egenskapene ofte justeres. I så fall settes det en hake i avkryssingsfeltet: hvis operativsystemet har slike valgmuligheter.
Separat volumkontroll for effekter Avkryssingsfelt
Separat volumkontroll for bakgrunnslyd Avkryssingsfelt
Auditiv feedback på at en oppgave er løst Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god
Start/stopp for muntlige instruksjoner Avkryssingsfelt
Forklaring av bilder/video (kan skrues av/på) Avkryssingsfelt. Det legges evt. inn en beskrivelse.

Installasjon og tilpasning

Registrering Beskrivelse
Installasjon Valg mellom: kan tilpasses, ingen, enkel, middels, vanskelig
Systemfiler byttes ut Avkryssingsfelt
Ulike instillinger Valg mellom: kan tilpasses, ingen, veiviser, dialogboks(er)
Instillinger kan lagres Avkryssingsfelt
Standard avsluttning Avkryssingsfelt. Beskriv hvordan programmet avsluttes.