Test av mikrofoner i SMIDIG-prosjektet


INNLEDNING

Prosjektet skal komme fram til beste mikrofon i hver av kategoriene trådløs, bordmikrofon og hodebøylemikrofon.  SMUDI-prosjektet kom fram til en mikrofon i hver av disse kategoriene. Kommentarer fra testbrukere og erfaringer fra interne tester, tilsa videre testing og å søke etter mikrofoner som var bedre egnet. Les ”Test av mikrofoner i prosjektene SMUDI og Lydstyring”. SMUDI er et forskningsprosjekt på bruk av talegjenkjenning i multimodale brukergrensesnitt.
Countryman Isomax ble valgt som trådløs mikrofon. Dette er en superlett mikrofon man ikke merker at man har festet til øret og selve mikrofonen kommer tett til munnen. Vi har ikke funnet noen reell konkurrent til denne.
Buddy GooseneckMic ble valgt som bordmikrofon. Bra gjenkjenning og lang hals gjorde utslaget. Imidlertid hadde vi inntrykk av at den ikke takler så godt støy slik at vi ønsket å finne noe som var bedre.
Hodebøylemikrofonen Sennheiser ME3 er overbevisende og ingen av de eksterne brukerne tilkjennega spesielle problemer ved normal støy. Den ble testet for å få verifisert at den takler dette med støy.
De mikrofonene som ble valgt for detaljert testing, er listet under.


MIKROFONER

  • Sennheiser MD 431 II. Håndholdt mikrofon festet til bordstativ. En relativt dyr mikrofon. Er omtalt på nettet som den beste i talegjenkjenningssammenheng (http://www.knowbrainer.com/newstore/pc/viewcontent.asp?idpage=4).
  • Samson Q1U. Håndholdt mikrofon festet til bordstativ. Kan sammenlignes med Sennheiser MD 431 II, men er langt billigere. Kommer med innebygget Andrea lydkort.
  • Buddy GooseneckMic. Bordmikrofon med bøyelig og fleksibel hals på ca 80 cm. Kommer med integrert Buddy lydkort.
  • Sennheiser ME 3-ew. Hodebøylemikrofon. Bestilles fra USA pga pluggen. Den produseres med XLR-plugg og ikke minijack. Fra USA er den med minijack og dessuten Andrea lydkort.

ANDRE VURDERTE MIKROFONER

Andre mikrofoner har også vært vurdert uten at de er anskaffet for å testes. Spesielt har dette vært mikrofoner med egen logikk for støyfjerning. Algoritmene som brukes, går ut på få lyd fra en array av mikrofoner, dvs minst stereo, identifisere støyen og så trekke denne fra i lydbildet. Problemet her er at ofte forsvinner også noe av talebildet. Andrea (www.andreaelectronics.com)  forsker mye på dette området og har et par løsninger vi har sett nærmere på. Imidlertid krever løsningene installering av egne drivere og en ganske omfattende justering av forskjellige settings for å få til en optimal løsning. Talegjenkjenningsproduktet Vomote baserer seg på standard Windows drivere og mono lydkort.


TESTING

Testen gikk ut på å uttale 65 forskjellige kommandoer 5 ganger. Kommandoene var det fonetiske alfabetet, alle tall og noen utvalgte lengre kommandosetninger. Hovedvekten ble lagt på de korte kommandoene, fordi det er her gjenkjennelsen blir satt på de største prøver. Lengre setninger/ord gjenkjennes lettere.
En mann og tre damer var testere. Mikrofontestingen i SMUDI-prosjektet ble stort sett utført av mannsstemmer, derfor ble det lagt større vekt på testing med damestemme.
De fleste testene foregikk i ”normale” støyforhold. Dvs. det ble ikke lagt vekt på å måle eller justere det som måtte være av omgivelsesstøy. Trafikkstøy fra gaten, lyd fra TV som sto på i bakgrunnen, rommel fra etasjen over, fikk være som det var.
Det ble utført tester med radio høyt på. Nettradio ble brukt og ut på 2 høyttalere koplet til PCen. Høyttalerne sto på bordet ved siden av PCen. MP3-musikk gjorde ikke særlig utslag, klassisk hadde mikrofonene/gjenkjenningen større problemer med. Programmet ”Alltid nyheter” med mest snakk og prat, uroet gjenkjenningen mest.

RESULTATER

Mikrofon

Støy

Forsøk

Gjenkjent

%

Samson Q1U

Normal

1300

1247

95,92 %

Samson Q1U

Radio med klassisk musikk

325

246

75,69 %

Samson Q1U

Radio med Alltid nyheter

35

16

45,71 %

Sennheiser MD 431 II

Normal

1625

1535

94,46 %

Sennheiser MD 431 II

Radio med MP3-musikk

325

304

93,54 %

Sennheiser MD 431 II

Radio med Alltid nyheter

325

287

88,31 %

Buddy Gooseneck

Normal

650

567

87,23 %

Buddy Gooseneck

Radio med klassisk musikk

325

231

71,08 %

Buddy Gooseneck

Radio med Alltid nyheter

325

202

62,15 %

Sennheiser ME 3-ew

Radio med Alltid nyheter

325

270

83,08 %

 
KONKLUSJONER

Det ser ut til å være en viss forskjell på gjenkjenningen mellom seende og ikke-seende. Dette kan henge sammen med at seende lettere kan justere mikrofonen når gjenkjennelsen oppfattes som dårlig.
De to håndholdte mikrofonene, MD 431 II og Q1U, får veldig gode prosenter når det gjelder gjenkjenning. Og det er ikke store forskjellen ved normal til lav bakgrunnsstøy. På en av testene med Q1U ble det oppnådd 325 gjenkjenninger av 325 mulige.
Buddy GooseneckMic har problemer med damestemmer. Og dette stemmer overens med inntrykket fra testene gjort i SMUDI-prosjektet. Mikrofonen er veldig bra når det gjelder mannsstemmer.
Det som diskvalifiserer Buddy GooseneckMic helt, er testene med støy. Prosentene 71% med klassisk musikk og 62% med Alltid nyheter, var dårlig.
Mikrofonen Q1U reagerte også på bakgrunnsstøyen. Klassisk musikk som bakgrunn ga 76%, mens testen ble gitt opp med Alltid nyheter i bakgrunnen. Etter 35 forsøk med resultat 46%.
Den desidert beste med høy bakgrunnslyd fra høyttaler, var Sennheiser MD 431 II. Som oppnådde 94% med mp3-musikk og 88% med alltid nyheter. Den eksterne testen hos en av brukerne gikk også med relativt høy bakgrunnslyd. Fra TV. En test ble også gjort med Sennheiser ME 3-ew hodebøylemikrofon og med bra resultat (83%).
Det må legges til at lyden fra høyttalerne var signifikant høyt. Høyere enn man ville hatt på slik lyd. Vi målte ikke db-nivået, men holdt det konstant gjennom alle testene.