Teknisk team

Den tekniske ABM-prosjektgruppa består av følgende personer:

Navn Ansvarsområde
Morten Tollefsen testmetodikk, blinde
Bjørn Gulbrandsen svaksynte
Trond Ausland bevegelseshemmede, hørselshemmede, lese/skrive-vansker
Are Flyen Koding