Team www

Team www er MediaLTs brukertest-lag. Teamet består av ca. 50 mennesker med ulike funksjonshemninger:

 • Synshemmede
 • Bevegelseshemmede
 • Hørselshemmede
 • Lese/skrivevansker (dysleksi)
 • Nedsatt kognitiv funksjonsevne
 • Kombinerte funksjonshemminger

Erfaringen til brukertesterne varierer fra nybegynner til erfaren. Kombinasjonen funksjonshemming/erfaring gjør det mulig å sette sammen testgrupper med de forutsetningene en test krever.

Brukertester kan gjennomføres på mange måter. Uansett gir Team www MediaLT muligheten til rask og kostnadseffektiv rekruttering.

I tester som krever mange brukere har MediaLT et omfattende kontaktnett som kan benyttes for å finne deltakere.

KOMET

I rimelige brukertester benytter vi KOMET-metoden. Kort oppsummert

 1. Definer en egnet testgruppe.
 2. Brukertesten utformes (ofte i form av oppgaver).
 3. Testen sendes brukerne på e-post.
 4. Detaljerte besvarelser kommer i retur (her har brukerne fått spesielle instruksjoner om hva/hvordan de skal svare)
 5. Det utarbeides en samlet og annonymisert rapport.