URL:

Syntetisk tale brukes i dag for å lese opp tekst på PC, mobiltelefoner, til produksjon av lydbøker, i telefonisystemer, til opplesing av nettsider og til mange andre ting. Ulike bruksområder krever ulike egenskaper av en talesyntese:

  • Mange foretrekker en rask syntese når de skal ha lest opp informasjon fra en PC eller mobiltelefon. Det er viktig at all uttale er forståelig, men stemmen trenger ikke nødvendigvis å være helt menneskelig. Det er en fordel om stemmen kan lese flere språk.
  • Noen foretrekker stemmer som likner mer på en menneskelig innleser når de leser lange tekster. Slike stemmer egner seg også best i systemer rettet mot allmennheten. Lydbøker som skal brukes av flere personer lages gjerne også med den eller de stemmene som regnes som mest forståelige til enhver tid.
  • I noen mobiltelefoner og annet håndholdt utstyr er det viktig at talesyntesen tar liten plass.
  • På noen plattformer er utvalget av stemmer begrenset. Det finnes for eksempel ikke mange norske talesynteser for Linux.
  • Valg av stemmer avhenger i stor grad også av smak og behag.

Unntaksordlister kan brukes for å forbedre uttalen til en stemme, men i denne demoen benyttes ikke slike unntak.

I am a Norwegian voice. But of course I'll also try to speak English!