Synstolking og strømmetjenester (SOS)

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle en løsning for synstolking på norske strømmetjenester. Stadig færre filmer utgis på DVD, og dermed er det viktig å finne fram til gode løsninger for synstolking på norske strømmetjenester. Prosjektet avsluttes med en brukertest av løsningen.

Prosjektet støttes av:

Deltasenteret (UNIKT)

Artikler