Talestyring av Iphone

Den 9. november arrangerer forskningsprosjektet Stemmestyring i Multimodal Dialog (SMUDI) i samarbeid med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Østfold et seminar om norsk taleteknologi. Den foreløpige arbeidstittelen på seminaret er: Norsk taleteknologi: Hvor står vi og hvor går vi?

Seminaret arbeider med å samle de tunge internasjonale aktørene på fagfeltet (Google og Nuance), for å høre hva de arbeider med innenfor norsk taleteknologi og hva som er planene deres for framtiden. I tillegg vil flere av de sentrale norske aktørene på fagfeltet presentere sitt arbeid. Seminaret vil derfor være viktig for alle som ønsker å vite mer om norsk taleteknologi, eller som vil holde seg oppdatert på fagfeltet.

MediaLT (www.medialt.no) leder forskningsprosjektet SMUDI. Prosjektet har representert en fire årig satsing på norsk taleteknologi, og resultatene fra prosjektet vil bli presentert på seminaret. Mer informasjon om prosjektet finnes på: www.smudi.no. Et av resultatene av SMUDI-prosjektet er produktet VOMOTE, som du kan lese mer om på: www.vomote.no.

Vi ønsker å knytte studentoppgaver til seminaret. Dette vil være kortere studentoppgaver med en varighet fra to til seks uker. Studentoppgavene vil være en god forberedelse inn mot å delta på selve seminaret. Videre legges det opp til at en eller flere av studentoppgavene kan presenteres på seminaret. En jury vil kåre den beste studentoppgaven, og premien for beste studentoppgave vil bli delt ut på seminaret. Individuelle oppgaver og gruppeoppgaver vil være sidestilt.

Iphone og funksjonshemmede

Det er utviklet en app til Iphone som gjør det mulig å diktere tekst inn i meldinger, og det er også mulig å bruke talestyring for å ringe til personer i kontaktlisten. Samtidig vet vi at Iphone mangler en helhetlig løsning for talestyring. Vi vil gjerne at studenter velger seg ut spesifikke brukergrupper (blinde, brukere med manglende armfunksjon etc.) og undersøker en eller flere av forskningsspørsmålene under:

  • Hvilke behov har målgruppen i forhold til talestyring av Iphone?
  • I hvilken grad imøtekommer eksisterende talestyrings funksjoner disse behovene?
  • I hvilken grad løser muligheten for å diktere meldinger ved hjelp av Iphone målgruppens behov for å skrive tekst?

Det er naturligvis også interessant med andre spørsmål i forhold til funksjonshemmede og talestyring av Iphone.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en slik oppgave, kan du ta kontakt med:

Magne Lunde
E-post: magne@medialt.no
Mobil: 91 79 00 78