Øivind Skotland

Stilling og arbeidssted

Rådgiver, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Bakgrunn

Øivind Skotland er utdannet ergoterapeut i Oslo i 1976 og har eksamen i fra Norges Høgskole for Informasjonsteknologi i 1988. Han har jobbet innenfor psykiatri og rehabiliteringsområdet og vært ansatt ved Sunnaas sykehus skole. Han ledet arbeidet i SUITE (nå NAV SIKTE) de første fem årene. Han har senere vært ansatt ved Deltasenteret. Arbeidsoppgavene spenner over et vidt spekter, men relevant i denne sammenhengen, bruk av IKT i et rehabiliteringsperspektiv og som hjelpemiddel. Som fagpolitisk rådgiver i FFO vil fokuset være rettet mot IKT og funksjonshemmede i et samfunnsmessig perspektiv.

Om arbeidsstedet

www.ffo.no

Med sine 67 medlemsorganisasjoner som til sammen har ca. 300.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 67 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktiv i 54 kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder