Jan Håvard Skjetne

Stilling og arbeidssted

Forsker, SINTEF IKT

Bakgrunn

Jan Håvard Skjetne har arbeidet som forsker ved SI og senere SINTEF i mer enn 20 år. Han startet med å arbeide med hjelpemidler for funksjonshemmede basert på IT i sekretariatet for Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede som var lokalisert på SI. Dette arbeidet første siden til en generell interesse for samhandlingen mellom teknologi og menneske. Han har arbeidet med Universell IKT siden 1992. Det startet i et prosjekt for å gjøre videotelefon tilgjengelig for en bred brukergruppe. Siden da har han deltatt i ulike prosjekter med innhold av Universell IKT bl.a. USER – Utvikling av utviklingsmetodikk for IKT-baserte hjelpemidler, RESPECT – Utviklingsmetodikk for telekomprodukter, COST 219 - Future Telecommunication and Teleinformatics Facilities for Disabled and Elderly. Har også deltatt i standadiseringsarbeidet. Han var ekspert i CEN/ISS ICT Standards Boards prosjektgruppe på “Design for all” som identifiserte behov for standarder for å gjøre Informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle og i standardiseringsgruppen CEN/TC 224 “Machine readable cards, related device interfaces and operations” med ansvar for å beskrive en utviklingsprosess for smartkortapplikasjoner med Universell utforming.

Om arbeidsstedet

http://www.sintef.no/hci

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning.

SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder. SINTEF’s visjonen er Teknologi for et bedre samfunn.