Daniel Scheidegger

Stilling og arbeidssted

Rådgiver, NAV Senter for IKT-hjelpemidler (NAV SIKTE).

Bakgrunn

Jeg er utdannet elektroingeniør fra Sveits og tok en 2-årig lærerutdanning i Oslo. Jeg har jobbet som rådgiver på Sikte siden 1996. Før det jobbet jeg 2 år på Huseby kompetansesenter for synshemmede. På Sikte jobber jeg med sterk bevegelseshemmede barn og ungdommer samt voksne døvblind blitte. Jeg prøver å ha oversikt over de fleste typene datahjelpemidler for de nevnte målgruppene. Jeg er med i produktutvikling samt forbedring av eksisterende produkter både i forhold til norske og utenlandske produkter. Jeg har vært med å utarbeide kravspesifikasjoner til e-læringsprodukter. Det ene produktet: ”Samspill i barnehagen” har jeg tilrettelagt i HTML med stilark for bevegelseshemmede som kan bruke to brytere (http://sikte.no/barnask). Gjennom dette prosjektet har jeg fått innblikk i html, css (stilark), Java-script.

Jeg har også vært på en del internasjonale konferanser om IKT-hjelpemidler. Jeg er veldig opptatt av grensesnittet mellom mennesket og maskin generelt og grensesnitt mellom programvaren og web-sider mot hjelpemidlene som brukes. Det er der Sikte kommer inn som bindeledd mot miljøet som arbeider med universell utforming.

Om arbeidsstedet

www.nav.no/sikte

NAV SIKTE er en enhet hvis hovedfokus er å utvikle, systematisere og spre kunnskap og kompetanse på fagfeltet IKT-hjelpemidler. Dette gjøres blant annet ved gjennomføring av ulike interne og eksterne prosjekter, kurs- og forelesningsvirksomhet og gjennom direkte brukerarbeid over hele landet. De arbeider da som konsulenter for det lokale støtteapparatet i sammensatte og komplekse IKT-hjelpemiddelformidlingssaker. Aktivitet og deltagelse for bruker ved hjelp av IKT-hjelpemidler, samt spredning av kompetanse og de "gode løsningene" er målet med det kliniske arbeidet.

SIKTE er spesielt opptatt av at IKT skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsforutsetninger, og det er særlig hjelpemiddel kompatibilitet som er NAV SIKTEs spisskompetanse inn i dette nettverket. Av relevante konkrete prosjekter i forhold til universell utforming av IKT er SIKTE involvert i brytertilgjengelighet på websider, utforming av tilgjengelige elektroniske dokumenter og programvare, tilgjengelige IKT-læremidler, utdanning i utforming av tilgjengelig IKT m.fl.