Sammendrag (Smidig)

Prosjektnummer (NFR): 208103

Mennesker med nedsatt bevegelsesevne har behov som stiller særlige krav til mikrofon og bryterstyringsløsninger. Noen utfordringer er knyttet til ergonomi, og andre til funksjonalitet. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med spesielle brukerkrav er svært liten. På dette området står vi overfor felles internasjonale utfordringer. Således var det svært overraskende at det ikke er arbeidet mer med å finne fram til hensiktsmessige mikrofon- og bryterløsninger, spesielt i forbindelse med funksjonshemmedes bruk av talegjenkjenning. Det har vist seg særlig utfordrende å finne gode løsninger for personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender og for rullestolbrukere.

I dette forprosjektet ønsker vi å bygge opp økt kunnskap om gode mikrofon og bryterløsninger for bevegelseshemmede, og identifisere spesielle hensyn og utfordringer for brukergruppen. Eksempelvis vil forprosjektet ta opp problemstillinger knyttet til påvirkning av arbeidsstilling, avstand, bevegelse og posisjonering av mikrofon, gode ikke-kablede bryter- og mikrofon alternativer, og mulighet for montering av mikrofoner og brytere på rullestol og strømforsyning fra rullestolen. Særlig vil fokus være rettet mot bryterbrukere, personer med sterkt nedsatt motorikk i armer og hender og rullestolbrukere.

Prosjektgruppen vil inkludere produsenter og leverandører av bryter- og mikrofonløsninger, kompetanse på tilrettelegging for bevegelseshemmede og representanter for brukergruppen.

Utredninger, analyser og tester fra forprosjektet vil dokumenteres i en statusrapport, som vil beskrive typiske utfordringer ved valg av mikrofon og bryterløsninger for mennesker med bevegelseshemminger og skissere mulige løsninger, vurderinger og anbefalinger på basis av funn.

Med basis i identifiserte problemområder vil mulige forsknings- og utviklingsprosjekter bli vurdert, og grunnlag for mulige hovedprosjekter vil bli lagt.