Sammendrag (Lydstyring)

Prosjektnummer (NFR): 201990

Tradisjonelt styres en PC ved hjelp av tastatur og mus i et grafisk brukergrensesnitt. I takt med taleteknologiens utvikling har det imidlertid blitt mulig å utvide grensesnittet til å omfatte andre og alternative modaliteter. Dette har i økende grad inkludert mennesker som ikke kan bruke PC med standard utstyr.Et av disse nye grensesnittene er talestyring av PC, der MediaLT har vært med å utvikle en norsk løsning ved talekommandoer i Windows gjennom prosjektene SMuDi (prosjektnr.183215/S10) støttet av NFR, og Vomote (prosjektnr.145589) støttet av Innovasjon Norge/ Tillvekstvärket.

I en standard talegjenkjenningsløsning, vil brukeren måtte uttale kommandoord for å styre PC'en. Men hva med personer som har vanskeligheter med å benytte PC ved hjelp av standard brukergrensesnitt og hvor talestyring kommer til kort; Fordi de vanskelig kan uttale ord, eller ikke kan uttale ord så systematisk/tydelig at et talebasert interaksjonssystem kan oppfatte dem? Målgruppen i dette prosjektet er alle de som ikke vil kunne uttale kommandoordene på en gjenkjennbar måte. Vi har valgt å kalle dette "lydstyring" av teknologi.

Prosjektets mål er å undersøke hvilke mulige løsninger for lydstyring av PC som finnes, samt å legge grunnlaget for et utviklingsprosjekt av et lydbasert interaksjonssystem. Det vil undersøkes hvilke funksjonelle brukerbehov som eksisterer, med definering av ulike basisprofiler etter funksjonsbehovet hos typiske brukertyper. Gjennom dette arbeidet vil sentrale funksjonalitetskrav – nøkkelfunksjonalitet – til et tenkt lydbasert interaksjonssystem bli identifisert. På basis av dette vil deretter ulike teknologiske løsninger for utvikling av et lydstyringssystem vurderes.

Forprosjektets hovedmål er å undersøke mulighetene for lydstyring av PC, og legge grunnlaget for et utviklingsprosjekt, dersom dette er mulig og hensiktsmessig.