Sammendrag (ProMed)

Fysioterapi har vært, og er, et viktig yrke for synshemmede. Også i dette yrke er datateknologi viktig. Administrativ programvare benyttes for å sette opp timelister, for fakturering, til skriving av journaler mv. Denne programvaren må naturligvis kunne brukes av synshemmede, men det er ingen selvfølge! Noen synshemmede benytter fortsatt DOS og et spesialutviklet verktøy for blinde og svaksynte! Grunnen er at eksisterende programvare for Windows ikke har fungert med datatekniske hjelpemidler. Det har derfor vært viktig, nødvendig og på høy tid å gjøre noe med dette!

Blinde benytter skjermlesere for å bruke vanlige PCer. Skjermbildet kan da leses opp som tale eller vises i punktskrift. Skjermforstørrere viser en del av skjermbildet forstørret. En av utfordringene med disse hjelpemidlene er derfor å få oversikt.

For at hjelpemidler skal fungere bra må programvare designes på "riktig måte". Dette betyr blant annet at det brukes kontroller (knapper, lister, menyer osv.) som gjenkjennes av hjelpemidlene. Andre viktige prinsipper er at:

  • Skjermbilder skal gjøres så oversiktelige som mulig.
  • All funksjonalitet skal kunne brukes på en hensiktsmessig måte både med mus og tastatur.
  • Tabulatorrekkefølge skal være fornuftig i forhold til typiske oppgaver/skjermbilder.
  • Hurtigtaster skal ikke "krasje" med tastetrykk som brukes i hjelpemidler.
  • Datatabeller må kunne brukes på en effektiv måte med: tale, punkt og forstørring.
  • Det skal legges inn visuelle "ledetråder" for å gjøre det enklere for svaksynte å finne frem i skjermbildene.
  • ...

Siden fysioterapi-programvare ikke kunne brukes av synshemmede utlyste NAV en konkurranse om å lage et nytt eller tilpasse et eksisterende produkt. I 2009 vant firmaet Helse IT denne konkurransen. MediaLT var med på anbudet for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet både til selve applikasjonen og i forbindelse med opplæring.

Tre synshemmede fysioterapeuter er med i prosjektgruppa. Deres kompetanse er helt nødvendig for å lage et brukbart verktøy! Nettopp dette er målet i prosjektet: Lage et brukbart verktøy for administrasjon av fysioterapi! Det nye produktet skal være klart i 2010.