Sammendrag (Film mellom ørene)

Prosjektnummer (NFR): 194098/I40

Tilrettelegging av TV-sendinger for synshemmede har lenge vært et forsømt område i Norge. Derfor tok MediaLT initiativet til prosjektet Lydtekst (http://www.medialt.no/lydtekst/9.aspx), som viste at Norge ligger langt etter land det er naturlig å sammenligne med. Universell utforming er i dag en uttrykt målsetning fra norske myndigheters side. I dette prosjektet ønsker vi å føre tankegangen om universell utforming et skritt lengre enn det som er gjort i andre land, ved å undersøke hva som kan gjøres i produksjonsprosessen av en film, for å redusere behovet for tilrettelegging i etterkant. Denne tilnærmingen rommer mange spennende FOU-utfordringer:

  • Hva kan gjøres allerede i planleggingsfasen for å redusere behovet for tilrettelegging?
  • På hvilken måte og i hvilken grad kan bevisst og mer aktiv bruk av lyd erstatte behovet for synstolking?
  • Hva gir merverdi for alle og fører til en bedre filmopplevelse generelt sett?
  • I hvilken grad er det hensiktsmessig å bruke skuespillerne i filmen i tilretteleggingsarbeidet for å bevare det kunstneriske utrykket?

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med Norsk Filmstudio, som utfører lydetterarbeid på over halvparten av alle norske spillefilmer. Resultatene vil bli anvendt for å demonstrere hvordan film kan utformes på en universell måte, og det planlegges en større markering i forbindelse med filmens premiere. Videre vil resultatene komme til anvendelse i arbeidet med å sikre varige finansieringsordninger for universell utforming av norsk film. Målsetningen for framtiden er at det tilbys universelt utformet film allerede på premieretidspunktet og ikke at tilretteleggingen gjøres i etterkant, slik tilfellet er i dag.