Sammendrag (PIKT)

Prosjektnummer (NFR): 188798/I40

Standard maskin- og programvare kan ikke brukes på en hensiktsmessig måte av alle, og kunnskap om passende tilpasninger er nødvendig. For mennesker med Parkinson er denne kompetansen manglende.

Det viser seg at bruk av PC er særlig høyt prioritert av mennesker med Parkinson. I prosjektet vil det bli gjennomført praktiske tester av mulige PC-tilpasninger for målgruppen. Det vil si tester av alternativt input/output utstyr og ulike tilpassede grensesnitt. Videre vil det være aktuelt å utarbeide en mindre test for å få demonstrert testernes bruksproblematikk.

Sammen med blandt annet Norges Parkinsonforbund skal erfaringer om PC-bruk blant yrkesaktive i målgruppen samles inn gjennom en spørreundersøkelse. På bakgrunn av tester og spørreundersøkelse skal det lages en veileder om mulige tilpasninger for målgruppen.

Prosjektet vil munne ut i forslag til videre FoU arbeid på særlige problemområder for målgruppen. Kunnskapen som erverves i forprosjektet vil trolig også være nyttig for andre grupper med liknende PC-utfordringer, for eksempel eldre brukere og mennesker med kognitiv svikt, bevegelseshemminger og skader.

Ekstern artikkel om prosjektet fra HiO finner du her (åpnes i nytt vindu): http://www.hio.no/content/view/full/73763

Prosjektblogg for det samarbeidende prosjektet "IKT for parkinson'ere" (åpnes i nytt vindu): http://parkinsonikt.blogspot.com/