Sammendrag (Synstolking av dataspill)

Synstolking har de seinere årene fått et fotfeste innenfor stadig flere områder i Norge, men synstolking av dataspill har til nå vært lite vektlagt. Kompleksiteten i synstolking av dataspill gjør det nødvendig med et prosjekt som kan finne gode løsninger på disse utfordringene. I prosjektet skal vi prøve å finne løsninger, og kartlegge hvilke løsninger som allerede finnes. Deretter skal vi teste disse løsningene, og bruke testresultatene til å legge et grunnlag for varige løsninger av synstolking av dataspill.