Sammendrag (Universell utforming av digitale eksamener)

Universitetet i Bergen ble i oktober 2021 bøtelagt fordi deres løsning for digitale eksamener ikke var universelt utformet. Denne og andre saker knyttet til digitale eksamener, har synliggjort behovet for et prosjekt som avdekker uu-utfordringer ved digitale eksamener, og som kommer med løsningsforslag på problemene.

I prosjektet skal vi samle inn kunnskap om prosjekter og annet arbeid som har blitt gjort angående universell utforming av digitale eksamener. I tillegg skal vi foreta en casestudie av eksamensløsningen ved Universitetet i Bergen, og deres arbeid med å gjøre eksamensløsningen universelt utformet. Kunnskapsinnsamlingen og casestudien vil bli brukt for å finne fram til utfordringer knyttet til universell utforming av eksamensløsninger. Når utfordringene er kartlagt, vil vi teste dem og komme med løsningsforslag på problemene. Til slutt vil vi utvikle en ressurssamling som beskriver utfordringene og presenterer løsningsforslagene.